Študijski programi

študijski programi FIŠ

 

Gonilo sodobnega časa je informacijsko komunikacijska tehnologija, strokovno znanje za to področje pa lahko pridobiš prav na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ). Izberi svoj študijski program ter spoznaj najnovejše programe, procese, družbene situacije in delovne postopke, ki uporabljajo sodobno tehnologijo. 

Dodiplomski študijski programi – 1. stopnja

Informatika v sodobni družbi (VS)
Računalništvo in spletne tehnologije (VS)
Informatika v sodobni družbi (UN) – Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima akreditiran tudi univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi, ki se ne izvaja

Magistrski študijski programi – 2. stopnja

Informatika v sodobni družbi (MAG)
Računalništvo in spletne tehnologije (MAG)
Podatkovne znanosti (MAG)
Kibernetska varnost (MAG)
Poslovna informatika (MAG)

Doktorski študijski program – 3. stopnja

Informacijska družba (DR)

Skip to content