Pisarna za prenos znanja in tehnologij

FIŠ je leta 2017 ustanovil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki skrbi za to, da se je mogoče odzvati na povpraševanja iz gospodarstva po znanju s področja raziskovalnih področij, ki jih pokriva FIŠ. TTO FIŠ tako svojim študentom in raziskovalcem omogoča podporo pri razvoju novih idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče ponuditi gospodarstvu in preiti v sodelovanje med obema sferama.

Temeljne storitve TTO FIŠ za raziskovalce in študente so naslednje:

  • tehnična in pravna pomoč v povezavi z izumi,
  • opravljanje postopkov za prevzem, pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine za službene izume,
  • svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije,
  • upravljanje s pravicami intelektualne lastnine in prenosom izumov v gospodarstvo,
  • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva intelektualne lastnine,
  • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirane za prenos znanja in tehnologij,
  • povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi svetovalci,
  • spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na FIŠ ter prenosa znanja v prakso.

Vodja TTO FIŠ: doc. dr. Urška Fric, kontakt: urska.fric@fis.unm.si

Skip to content