Pedagoški projekti (tekoči)

Learn GREEN – Оutdoor STEM

Obdobje poteka: 28. 02. 2022 – 27. 02. 2024 Financer projekta: Evropska unija, Evropska komisija Številka projekta: KA220-SCH-2/21 Naziv projekta: Learn GREEN – Оutdoor STEM