Mobilnosti za usposabljanje

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo osebja z namenom usposabljanja (STT) za študijsko leto 2024/2025. Prijavnico na razpis z namenom opravljanja mobilnosti najdete na tej povezavi. Rok prijave je do zapolnitve prostih mest. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  

Mednarodne mobilnosti so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Usposabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Mednarodne mobilnosti strokovnih delavcev omogočijo zaposlenim, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja (Staff mobility week).

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

Sodelovanje z Gaza University, Palestina (2019 – 2022)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FIŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji.

Aktualni razpis za projekt KA107 – Gaza University

Utrinki Erasmus mobilnosti za usposabljanje

V obdobju od 25. 7. do 29. 7. 2022 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti v tujini, kjer se je udeležila izobraževanja “Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects”. Tovrstna izobraževanja so zelo koristna za vse, ki se želijo dodatno poučiti o projektnem vodenju, predvsem pa o projektnem vodenju projektov, ki jih financira EU. Pridobljeno znanje ji bo tako zelo koristilo pri nadaljnjem pedagoškem delu in pri delu na projektih, ki jih vodi.

 

 

V obdobju od 2. 8. do 6. 8. 2021 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti v Palermu, kjer se je udeležila izobraževanja “Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass”.

Doc. dr. Katarina Rojko je po povratku iz mobilnosti povzela, da je bilo izobraževanje zelo koristno, saj ima določeno število študentov učne težave, ki jih ne prepoznamo in jim ne znamo pomagati, v kolikor se o tem ne izobrazimo. Pridobljeno znanje ji bo tako zelo koristilo pri nadaljnjem pedagoškem delu in tudi pri strokovnem delu prodekanje za izobraževanje.

Strokovna sodelavka Nataša Lisec se je v tednu od 11. 7. do 15. 7. 2016 udeležila Regent’s Erasmus+ Staff training weeka na Regent’s University London v Veliki Britaniji.

Kot je v poročilu po opravljeni izmenjavi zapisala, gre za zasebno, neprofitno univerzo, ki ima kampus v Regent’s parku, praktično v centru Londona (zraven Madame Tussauds). »Univerza je zelo fokusirana na študente. Ima okoli 3000 študentov, ki večinoma prihajajo iz tujine, le 20 odstotkov je Britancev. Šolnina znaša 16.000£ na letnik, od študentov pa pričakujejo znanje več tujih jezikov, vsaj 75-odstotna prisotnost na vseh predavanjih ter da en letnik opravijo na eni od njihovih partnerskih univerz v tujini,« je zapisala.

Na univerzi so Erasmus staff week organizirali prvič, udeležilo pa se ga je 50 udeležencev iz 17 držav s celega sveta. Organizirani sta bili dve delavnici dnevno. »Vse delavnice so bile zastavljene zelo interaktivno in od vseh udeležencev se je pričakovala aktivnost, prispevek k delu tako, da se doseže želeni uspeh. Zaželena je bila uporaba socialnih omrežij. Celotna izkušnja je bila res čudovita in koristna. Izmenjava izkušenj, sprememba okolja, novi kontakti, … Priporočam vsakemu, ki ima možnost, da se udeleži Erasmus+ mobilnosti,« je ob zaključku zapisala Nataša Lisec.

V obdobju od 7. 12. do 15. 12. 2022 se je izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska v okviru projekta Erasmus+ udeležila mobilnosti na Copenhagen Business School (CBS) na Danskem, kjer je sodelovala s prof. dr. Janine Lesche, s katero sta skupaj pripravili predlog projekta in objavo v reviji. Dne 10. 12. 2022 se je udeležila tudi enodnevnega simpozija 2022 Pre-ICIS SIGDSA, kjer je sodelovala kot sopredsednica raziskovalne skupine. Konferenca je potekala na CBS.

V obdobju od 25. 3. do 16. 5. 2021 je bil prof. dr. Borut Rončević v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Visoko učilište Algebra v Zagrebu, v okviru njihovega Algebra Lab.

Med drugim je v okviru Erasmus+ mobilnosti z namenom usposabljanja sodeloval v okviru projektnih aktivnosti skupnega Erasmus+ projekta ADSEE, skupaj z gostitelji pa so načrtovali tudi nove projekte, ki jih bosta FIŠ in Algebra prijavljala na bodoče razpise.

Prof. dr. Borut Rončević je povedal, da je bila mobilnost uspešna in da je izkoristil odlično priložnost za seznanitev z drugačnimi praksami, še posebej s spodbujanjem IT podjetništva v lastnem inkubatorju, ki ga vodi dr. Leo Mršić.

V obdobju od 6. 10. do 10. 10. 2021 je bil prof. dr. Riste Škrekovski v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Inštitutu za matematiko in fiziko Fakultete za elektrotehniko in informacijske tehnologije, na Univerzi sv. Cirila in Methoda v Skopju. 

V okviru projekta je sodeloval raziskovalno na temo nanotorijev, ki sodijo delno v kemijsko teorijo grafov, delno pa tudi v algebrajsko teorijo grafov, pa tudi v omrežjih, še posebej na različnih konstrukcijah nanotorijev in povezavo med njimi.

Prof. dr. Riste Škrekovski je povedal, da je bila mobilnost več kot uspešna. Poleg raziskovalnega dela se je z gostitelji pogovarjal tudi o morebitnih bodočih skupnih raziskovalnih projektih.

Skip to content