Mobilnosti za usposabljanje

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo delavcev z namenom usposabljanja (STT) za študijsko leto 2022/2023. Prijavnico najdete na tej povezavi. Rok prijave je do 31. oktobra 2022. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  

Mednarodne mobilnosti so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Usposabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Mednarodne mobilnosti strokovnih delavcev omogočijo zaposlenim, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Seznam lokacij, ki organizirajo tedne izmenjave strokovnega osebja (Staff mobility week).

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

Sodelovanje z Gaza University, Palestina (2019 – 2022)

V okviru programa Erasmus+ KA107 na FIŠ izvajamo projekt mobilnosti v sodelovanju z GU (Gaza University), Palestina. V okviru projekta bomo izvedli gostovanja dveh sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v Palestini, dveh sodelavcev Gaza University ter dveh študentov Gaza University v Sloveniji.

Aktualni razpis za projekt KA107 – Gaza University

Utrinki Erasmus mobilnosti za usposabljanje

V obdobju od 25. 7. do 29. 7. 2022 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti v tujini, kjer se je udeležila izobraževanja “Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects”. Tovrstna izobraževanja so zelo koristna za vse, ki se želijo dodatno poučiti o projektnem vodenju, predvsem pa o projektnem vodenju projektov, ki jih financira EU. Pridobljeno znanje ji bo tako zelo koristilo pri nadaljnjem pedagoškem delu in pri delu na projektih, ki jih vodi.

Doc. dr. Urška Fric se je med 31. 3. 2022 in 1. 7. 2022 (31. 3. – 29. 5. 2022 v sklopu projekta Erasmus+ mobilnosti) udeležila mobilnosti zaposlenih na Univerzi v Zadru (Sveučilište u Zadru, University of Zadar), kjer je gostovala na dveh oddelkih – prvotno na Oddelku za sociologijo (Odjel za sociologiju) in nato na Oddelku za informacijske znanosti (Odjel za informacijske znanosti). Na obeh oddelkih je bila vključena v neposredno pedagoško delo. Na Oddelku za sociologijo je s predavanji za doktorske študente sodelovala pri predmetu Kvalitativne raziskovalne metode, za diplomske/magistrske študente pri predmetu Napredne kvalitativne metode, na Oddelku za informacijske znanosti, pa za doktorske študente pri predmetu Metodologija v družboslovju in humanistiki. Teme predavanj so temeljile na kvalitativnem raziskovanju od zasnove do izvedbe, in sicer s poudarkom na spoznavanju, primerjavi in uporabi programskih orodij za kvalitativno obdelavo podatkov. Prav tako pa je doc. dr. Urška Fric za doktorske študente na obeh oddelkih izvajala tudi redne konzultacije. Tako je pridobila poleg novih raziskovalnih kontaktov in idej, tudi zelo dobrodošle izkušnje poučevanja v tujini in podroben vpogled v neposredno in posredno pedagoško delo na instituciji gostiteljici. 
 
Doc. dr. Urška Fric pa je ob povratku o Erasmus+ izkušnji dodala tudi, da je za pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo izjemnega pomena aktivna udeležba in delo na tujih institucijah, saj je vpogled v primere praks drugod, mogoč le preko neposrednega vključevanja v delo. Erasmus+ izkušnjo z namenom pridobitve novih raziskovalnih kontaktov, spoznavanja pedagoškega procesa, primerov dobrih praks in njihov izmenjav, nedvomno priporoča – tako visokošolskim sodelavcem kot visokošolskim učiteljem. 

V obdobju od 2. 8. do 6. 8. 2021 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti v Palermu, kjer se je udeležila izobraževanja “Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass”.

Doc. dr. Katarina Rojko je po povratku iz mobilnosti povzela, da je bilo izobraževanje zelo koristno, saj ima določeno število študentov učne težave, ki jih ne prepoznamo in jim ne znamo pomagati, v kolikor se o tem ne izobrazimo. Pridobljeno znanje ji bo tako zelo koristilo pri nadaljnjem pedagoškem delu in tudi pri strokovnem delu prodekanje za izobraževanje.

Strokovna sodelavka Nataša Lisec se je v tednu od 11. 7. do 15. 7. 2016 udeležila Regent’s Erasmus+ Staff training weeka na Regent’s University London v Veliki Britaniji.

Kot je v poročilu po opravljeni izmenjavi zapisala, gre za zasebno, neprofitno univerzo, ki ima kampus v Regent’s parku, praktično v centru Londona (zraven Madame Tussauds). »Univerza je zelo fokusirana na študente. Ima okoli 3000 študentov, ki večinoma prihajajo iz tujine, le 20 odstotkov je Britancev. Šolnina znaša 16.000£ na letnik, od študentov pa pričakujejo znanje več tujih jezikov, vsaj 75-odstotna prisotnost na vseh predavanjih ter da en letnik opravijo na eni od njihovih partnerskih univerz v tujini,« je zapisala.

Na univerzi so Erasmus staff week organizirali prvič, udeležilo pa se ga je 50 udeležencev iz 17 držav s celega sveta. Organizirani sta bili dve delavnici dnevno. »Vse delavnice so bile zastavljene zelo interaktivno in od vseh udeležencev se je pričakovala aktivnost, prispevek k delu tako, da se doseže želeni uspeh. Zaželena je bila uporaba socialnih omrežij. Celotna izkušnja je bila res čudovita in koristna. Izmenjava izkušenj, sprememba okolja, novi kontakti, … Priporočam vsakemu, ki ima možnost, da se udeleži Erasmus+ mobilnosti,« je ob zaključku zapisala Nataša Lisec.