Pogosta vprašanja

Ali je FIŠ javna ali zasebna fakulteta?

FIŠ je javna fakulteta. Ustanovljena je bila na podlagi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM, Ur.l. RS, št. 67/2008), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 24. junija 2008.

Ali je fakulteta samostojna ali del katere od univerz?

FIŠ je samostojni javni visokošolski zavod in ni del nobene od obstoječih univerz.

Kje se nahaja fakulteta?

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu se nahaja na naslovu Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto. 

Ali je študij brezplačen?

Za redne študente (tudi zaposlene) šolnine ni. Cenik najdete na tej povezavi.

Je na fakulteti možen redni študij za zaposlene?

Redni študij za zaposlene je možen, šolnine ni (če kandidat še ni izkoristil zakonskih možnosti študija – na tej stopnji še ni ponavljal letnika oziroma ni zamenjal študijskega programa). 

Ali je šolnino za izredni študij mogoče plačati v več obrokih?

Da, letno šolnino za izredni študij je možno plačati v 4 obrokih. Cenik najdete na tej povezavi.

Kje potekajo predavanja?

Študijski proces izvajamo hibridno.

Predavanja in vaje na študijskih programih 1. stopnje izvajamo hibridno – v živo na fakulteti in hkrati on line preko Zooma. Na študijskih programih 2. stopnje predavanja izvajamo izključno on line preko Zooma, vaje pa hibridno. Na doktorskem študiju predavanja in seminarje izvajamo on line preko Zooma.

Predavanja in vaje v živo potekajo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, na naslovu Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto. 

Kako se opravljajo izpiti in kolokviji?

Vsi izpiti in kolokviji se opravljajo v živo na fakulteti.

Kakšen strokovni oziroma znanstveni naslov pridobi študent oz. študentka po zaključku študija?

Diplomanti 1. stopnje programa Računalništvo in spletne tehnologije pridobijo strokovni naslov diplomirani inženir oz. diplomirana inženirka računalništva in spletnih tehnologij (VS), programa Informatika v sodobni družbi pa družboslovni informatik oz. informatičarka (VS) oz. družboslovni informatik oz. informatičarka (UN).

Diplomanti 2. stopnje programa Informatika v sodobni družbi pridobijo strokovni naslov magister oz. magistrica družboslovne informatike, programa Računalništvo in spletne tehnologije magister oziroma magistrica inženir/ka računalništva in spletnih tehnologij, programa Podatkovne znanosti magister/magistrica podatkovnih znanosti, programa Kibernetska varnost magister/magistrica kibernetske varnosti, programa Poslovna informatika pa magister/magistrica poslovne informatike.

Diplomanti 3. stopnje pridobijo znanstveni naslov doktor oz. doktorica znanosti.

Ali se lahko diplomant višje strokovne šole vpiše v 3. letnik programa Informatika v sodobni družbi (VS) ali programa Računalništvo in spletne tehnologije (VS)?

Diplomant višje strokovne šole se lahko vpiše v 2. letnik programa Informatika v sodobni družbi ali v 2. letnik programa Računalništvo in spletne tehnologije in mora do vpisa v 3. letnik opraviti tudi diferencialne izpite v skupnem obsegu največ 30 KT, ki jih predpiše pristojni organ fakultete na podlagi ugotovljenih razlik med programoma.

Ali je vpis možen med študijskim letom?

Med študijskim letom vpis ni možen. Skladno z zakonsko urejenim rokovnikom vpisi potekajo od konca julija do predvidoma prvega tedna v oktobru. Za natančnejše informacije o prijavi in vpisu obiščite to povezavo.

Kakšni so pogoji za vpis v redni študij?

V redni študij se lahko vpiše, kdor še ni izkoristil vseh možnosti rednega študija, kar pomeni, da v času študija lahko enkrat ponavlja letnik oz. zamenja študijski program. Če je nekdo že vpisan v redni študij in je izkoristil tudi možnost ponavljanja letnika, ne more kot redni študent zamenjati študijskega programa. Za natančnejše informacije o prijavi in vpisu obiščite to povezavo.

Ali se študentje in študentke FIŠ-a lahko udeležujejo tudi mednarodnih izmenjav?

Seveda, na FIŠ je možna izmenjava študentov prek programa Erasmus+. Poleg tega je tudi delovno prakso mogoče opravljati v tujini. Več informacij o mednarodnih izmenjavah najdete tukaj.

Skip to content