Doktorski študijski program

Informacijska družba (DR)

Natančne informacije glede prijave in vpisa za študijsko leto 2022/2023 bodo objavljene po potrditvi razpisa za vpis, predvidoma do konca marca 2022. Do takrat si lahko preberete več o doktorskem študijskem programu Informacijska družba TUKAJ.

Razpis za vpis za študijsko leto 2021/22.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 07 37 37 884 ali po elektronski pošti referat@fis.unm.si.

V primeru težav pri izpolnjevanju prijave za vpis je se lahko obrnete na:

 • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Kandidati za vpis se lahko prijavite v dveh rokih:

2. prijavni rok: od 1. 7. 2021 do 23. 9. 2021

Prijavo za vpis v 1. letnik ali v višji letnik po merilih za prehode, kot tudi za vzporedni študij se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa dokazila (priloge) k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prilogi k prijavi sta:

 • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

 • izvirnik listine o izobraževanju,
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
 • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. septembra 2021.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2021.

Če bodo po zaključku 2. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2021.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova referat@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

1. prijavni rok: od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Prijavo za vpis v 1. letnik ali v višji letnik po merilih za prehode, kot tudi za vzporedni študij se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa dokazila (priloge) k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prilogi k prijavi sta:

 • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
 • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

 • izvirnik listine o izobraževanju,
 • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
 • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
 • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 30. junija 2021.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 2. do 17. avgusta 2021.