Mobilnosti za poučevanje

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo delavcev z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti (STA) Erasmus+ za študijsko leto 2022/2023. Prijavnico najdete na tej povezavi. Rok prijave je do 31. oktobra 2022. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

Predavatelji se lahko vključijo v program Erasmus+ mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments − STA«), znotraj katerega izvajajo pedagoške obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini, s katero pred začetkom obdobja mobilnosti tudi uskladijo program predavanj. Akademske izmenjave trajajo od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Z akademskimi izmenjavami omogočamo visokošolskim zavodom boljšo in obsežnejšo vsebino predavanj in s tem spodbujamo izmenjavo strokovnega znanja ter izkušenj o pedagoškem delu. Pri tem se oblikujejo nove in krepijo že obstoječe povezave med visokošolskimi zavodi. Mobilnost učnega osebja pa hkrati omogoča študentom, ki se ne morejo sami udeležiti mednarodne izmenjave, da pridobijo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav.

Pogoj za vključitev v program mobilnosti

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti (predvsem velja za Erasmus+), morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FIŠ.

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

 

Utrinki Erasmus mobilnosti za poučevanje

V obdobju od 15. 6. do 31. 7. 2018 je bila doc. dr. Katarina Rojko v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Univerzi v Rijeki, na Oddelku za informatiko.

Med drugim je v okviru Erasmus+ mobilnosti z namenom usposabljanja izvedla tudi raziskovalni seminar z naslovom Human role in factories of the future. Več o njem izveste na povezavi

Doc. dr. Katarina Rojko je povedala, da je bila mobilnost uspešna in da je izkoristila odlično priložnost za seznanitev s tujimi in drugačnimi dobrimi praksami, za katere meni, da ji bodo nedvomno koristile pri nadaljnjemu pedagoškemu in raziskovalnemu delu.

V obdobju od 25. 3. do 16. 5. 2021 je bil prof. dr. Borut Rončević v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Visoko učilište Algebra v Zagrebu, v okviru njihovega Algebra Lab.

Med drugim je v okviru Erasmus+ mobilnosti z namenom usposabljanja sodeloval v okviru projektnih aktivnosti skupnega Erasmus+ projekta ADSEE, skupaj z gostitelji pa so načrtovali tudi nove projekte, ki jih bosta FIŠ in Algebra prijavljala na bodoče razpise.

Prof. dr. Borut Rončević je povedal, da je bila mobilnost uspešna in da je izkoristil odlično priložnost za seznanitev z drugačnimi praksami, še posebej s spodbujanjem IT podjetništva v lastnem inkubatorju, ki ga vodi dr. Leo Mršić.

V obdobju od 6. 10. do 10. 10. 2021 je bil prof. dr. Riste Škrekovski v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Inštitutu za matematiko in fiziko Fakultete za elektrotehniko in informacijske tehnologije, na Univerzi sv. Cirila in Methoda v Skopju. 

V okviru projekta je sodeloval raziskovalno na temo nanotorijev, ki sodijo delno v kemijsko teorijo grafov, delno pa tudi v algebrajsko teorijo grafov, pa tudi v omrežjih, še posebej na različnih konstrukcijah nanotorijev in povezavo med njimi.

Prof. dr. Riste Škrekovski je povedal, da je bila mobilnost več kot uspešna. Poleg raziskovalnega dela se je z gostitelji pogovarjal tudi o morebitnih bodočih skupnih raziskovalnih projektih.

Doc. dr. Urška Fric se je med 31. 3. 2022 in 1. 7. 2022 (31. 3. – 29. 5. 2022 v sklopu projekta Erasmus+ mobilnosti) udeležila mobilnosti zaposlenih na Univerzi v Zadru, kjer je gostovala na dveh oddelkih – prvotno na Oddelku za sociologijo in nato na Oddelku za informacijske znanosti. Na obeh oddelkih je bila vključena v neposredno pedagoško delo. Na Oddelku za sociologijo je s predavanji za doktorske študente sodelovala pri predmetu Kvalitativne raziskovalne metode, za diplomske/magistrske študente pri predmetu Napredne kvalitativne metode, na Oddelku za informacijske znanosti, pa za doktorske študente pri predmetu Metodologija v družboslovju in humanistiki.
 
Teme predavanj so temeljile na kvalitativnem raziskovanju od zasnove do izvedbe, in sicer s poudarkom na spoznavanju, primerjavi in uporabi programskih orodij za kvalitativno obdelavo podatkov. Poleg novih raziskovalnih kontaktov in idej, je tako doc. dr. Urška Fric pridobila tudi zelo dobrodošle izkušnje poučevanja v tujini in podroben vpogled v neposredno in posredno pedagoško delo na instituciji gostiteljici.