Mobilnosti za poučevanje

Objavljen je bil Razpis za izmenjavo osebja z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti (STA) Erasmus+ za študijsko leto 2024/2025. Prijavnico na razpis z namenom opravljanja mobilnosti najdete na tej povezavi. Rok prijave je do zapolnitve prostih mest. V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

Predavatelji se lahko vključijo v program Erasmus+ mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments − STA«), znotraj katerega izvajajo pedagoške obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini, s katero pred začetkom obdobja mobilnosti tudi uskladijo program predavanj. Akademske izmenjave trajajo od 2 delovnih dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti. Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Dnevna dotacija in stroški poti se financirajo do določene višine v okviru razpoložljivih sredstev. Več informacij je na voljo na povezavi.

Z akademskimi izmenjavami omogočamo visokošolskim zavodom boljšo in obsežnejšo vsebino predavanj in s tem spodbujamo izmenjavo strokovnega znanja ter izkušenj o pedagoškem delu. Pri tem se oblikujejo nove in krepijo že obstoječe povezave med visokošolskimi zavodi. Mobilnost učnega osebja pa hkrati omogoča študentom, ki se ne morejo sami udeležiti mednarodne izmenjave, da pridobijo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov iz drugih evropskih držav.

Pogoj za vključitev v program mobilnosti

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti (predvsem velja za Erasmus+), morajo biti zaposleni ali člani akademskega zbora FIŠ.

Vsi dokumenti ERASMUS+ programa se nahajajo na spletni strani www.erasmusplus.si.

 

Utrinki Erasmus mobilnosti za poučevanje

 
Doc. dr. Urška Fric se je med 29. 5. 2023 in 2. 6. 2023 v sklopu projekta Erasmus+ mobilnosti, udeležila mobilnosti zaposlenih na Univerzi v Zadru, kjer je delovala na Oddelku za informacijske znanosti. Bila je vključena v neposredno pedagoško delo, in sicer je z izvedbo predavanj za doktorske študente študijskega programa Družba znanja in transfer informacij, sodelovala pri predmetu Metodologija v družboslovju in humanistiki. Predavanj so se udeležili tudi doktorski študenti študijskega programa Humanistika.
 
Teme predavanj so temeljile na kvalitativnem raziskovanju, in sicer s poudarkom na primerjavi in uporabi programskih orodij za računalniško analizo kvalitativnih podatkov. 
Doc. dr. Urška Fric, ki je tekom delovanja na Oddelku za informacijske znanosti izvedla tudi konzultacije z doktorskimi študenti s področja računalniške analize kvalitativnih podatkov, je nedvomno pridobila uporabne izkušnje pri poučevanju kvalitativne metodologije.
 
 
Doc. dr. Urška Fric se je med 31. 3. 2022 in 1. 7. 2022 (31. 3. – 29. 5. 2022 v sklopu projekta Erasmus+ mobilnosti) udeležila mobilnosti zaposlenih na Univerzi v Zadru, kjer je gostovala na dveh oddelkih – prvotno na Oddelku za sociologijo in nato na Oddelku za informacijske znanosti. Na obeh oddelkih je bila vključena v neposredno pedagoško delo. Na Oddelku za sociologijo je s predavanji za doktorske študente sodelovala pri predmetu Kvalitativne raziskovalne metode, za diplomske/magistrske študente pri predmetu Napredne kvalitativne metode, na Oddelku za informacijske znanosti, pa za doktorske študente pri predmetu Metodologija v družboslovju in humanistiki.
 
Teme predavanj so temeljile na kvalitativnem raziskovanju od zasnove do izvedbe, in sicer s poudarkom na spoznavanju, primerjavi in uporabi programskih orodij za kvalitativno obdelavo podatkov. Poleg novih raziskovalnih kontaktov in idej, je tako doc. dr. Urška Fric pridobila tudi zelo dobrodošle izkušnje poučevanja v tujini in podroben vpogled v neposredno in posredno pedagoško delo na instituciji gostiteljici.
 
Doc. dr. Urška Fric pa je ob povratku o Erasmus+ izkušnji dodala tudi, da je za pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo izjemnega pomena aktivna udeležba in delo na tujih institucijah, saj je vpogled v primere praks drugod, mogoč le preko neposrednega vključevanja v delo. Erasmus+ izkušnjo z namenom pridobitve novih raziskovalnih kontaktov, spoznavanja pedagoškega procesa, primerov dobrih praks in njihov izmenjav, nedvomno priporoča – tako visokošolskim sodelavcem kot visokošolskim učiteljem. 

V obdobju od 20. 2. do 24. 2. 2023, je bil  doc. dr. Tomaž Aljaž v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na School of Computer Engineering, Gran Canaria.

Priprava in izvajanje ERASMUS+ mobilnosti na School of Computer Engineering je bila osredotočena na vzpostavitev temeljev bodočega sodelovanja na pedagoškem sodelovanju, kakor tudi pri mobilnosti študentov ter potencialnih skupnih projektov.

Doc. dr. Aljaž je predstavil predmetna področja in vsebine, ki jih pokriva ter z zanimivostjo spoznal njihove aktivnosti s področja robotike in umetne inteligence. Še posebej je izpostavili tamkajšnji aktualni projekt umetnega vida na Gran Canaria trail race, ki se je odvijal v tednu njegove izmenjave. Le tu so s pomočjo umetnega vida na različnih lokacijah (v mestu, v gorah, ipd.) analizirali tek posameznikov in ponudili podatke za nadaljnjo analizo. V sklopu mobilnosti si je ogledal tudi njihov kampus, učilnice in njihove laboratorije. Na koncu pa si  je ogledal še samo mesto Las Palmas.

Doc. dr. Aljaž je ob koncu mobilnosti izpostavil, da so se poslovili z željo in upanjem po obojestranskem sodelovanju, kakor tudi, da bi se njihovo sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.

Za konec pa se je zahvalil dekanu prof. dr. Mateju Makaroviču in izredni profesorici dr. Katarini Rojko, ki sta omogočila tako logistično kot finančno podporo pri izvedbi mobilnosti, katera mu bo ostala za vedno v lepem spominu. S strani gostitelja pa se je še posebno zahvalil dr. José Daniel Hernández Sosa, ki mu je nudili vso (tehnično in logistično) podporo pred in med izvajanjem mobilnosti.

Skip to content