Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (J1-1692)

Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022  Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Naziv projekta: Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (Graph Colorings, Decompositions and

Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Obdobje poteka: 01. 09. 2017—30. 06. 2022 Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije Operacija: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v

Applied Data Science Educational Ecosystem (ADSEE)

Obdobje poteka: 04. 11. 2019—03. 04. 2022 Sofinancer: EU (Erasmus+) Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju” Naziv projekta: Applied Data Science Educational Ecosystem (ADSEE) Vrsta projekta: Pedagoški projekt Vloga FIŠ: Partner Partnerji: Vodilni prijavitelj

Skip to content