Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 )

Obdobje poteka: 1.1.2016 – 31.12.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 ) Obdobje poteka: 1.1.2016 – 31.12.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Glavni cilj projekta je

Razvozlavanje bioloških omrežij (J1―5454)

Obdobje projekta: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2016 Financer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Analiza molekularnih omrežij je rastoče interdisciplinarno področje, ki spodbuja napredek v eksperimentalni biologiji in prinaša nove podatke o