Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (N1-0057)

Obdobje poteka:  01.01.2017 – 31.12.2019 Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (N1-0057) Obdobje poteka:  01.01.2017 –

Skip to content