Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2014

Obdobje poteka: 17. 3. 2014 – 30. 9. 2014Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠSodeluje: Inštitut za management procesov (preimenovan v Inštitut za procese in analize), Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštitut za informacijske študije (preimenovan v Laboratorij

Lokalna tržnica (LOKeT)

Obdobje poteka: 21. 8. 2012 – 31. 8. 2013Financer: MIZŠSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Lokalna tržnica (LOKeT) Obdobje poteka: 21. 8. 2012 – 31. 8. 2013Financer: MIZŠSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Projekt LOKeT uvaja mobilno aplikacijo za

ReNATECH – FP7 – Noč raziskovalcev

Obdobje poteka: 1. 5. 2013 – 30. 9. 2014 Financer: EU – Marie-Curie Action Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju Fakulteta za informacijske študije sodeluje v vseevropskem projektu “Noč raziskovalcev”, ki je namenjen

Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (N1-0057)

Obdobje poteka:  01.01.2017 – 31.12.2019 Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (N1-0057) Obdobje poteka:  01.01.2017 –

Slovenski znanstveniki doma in po svetu – CRP 2016 (V5―1657)

Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018Sofinancer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Slovenski znanstveniki doma in po svetu – CRP 2016 (V5―1657) Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Znanost