Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstvaSodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju Mreža lokalnih

Raziskovalni vavčer – Nevtron &Company

Obdobje poteka: 25. 2. 2013 – 31. 8. 2014Financer: trgSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Ta projekt se izvaja v sodelovanju s podjetjem Nevtron & Company d.o.o., kjer eksperimentalno testirajo naše metode. Namen projekta je

Raziskovalni vavčer – Mikrografija

Obdobje poteka: 1. 2. 2013 – 30. 7. 2014Financer: trgSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Raziskovalni vavčer – Mikrografija Obdobje poteka: 1. 2. 2013 – 30. 7. 2014Financer: trgSodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije Poslovni proces, ki se začne