Obdobje trajanja: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naziv projekta: Optimizacija mrež sklopljenih oscilatorjev in uporaba v strojnem učenju

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Vodja projekta: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

Vrsta projekta: Bilateralni projekt

Kratek opis projekta:

Ansambli (množice) sklopljenih oscilatorjev predstavljajo paradigmatični okvir za raziskovanje pojavov samoorganizacije in oblikovanja vzorcev v fiziki kompleksnih sistemov. V teh ansamblih so oscilatorji povezani prek določene mreže interakcij.

Eden od zahtevnih problemov pri preučevanju sklopljenih oscilatorjev je rekonstrukcija interakcijske mreže na podlagi meritev položajev in gibanja oscilatorjev. Ta problem je tesno povezan z načrtovanjem in optimizacijo omrežij s ciljem pridobivanja zaželenih vzorcev.

Nedavni napredek pri rekonstrukciji, oblikovanju in optimizaciji omrežij sklopljenih oscilatorjev zagotavlja osnovo za nekatere potencialne aplikacije na področju strojnega učenja. Zlasti bomo preučili idejo reševanja nekaterih problemov strojnega učenja z učenjem omrežij sklopljenih oscilatorjev.

Projekt financira: 

Skip to content