Obdobje trajanja: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Naziv projekta: Sodobne teme o Wienerjevem indeksu

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Vodja projekta: izr. prof. dr. Riste Škrekovski

Vrsta projekta: Bilateralni projekt

Kratek opis projekta:

Wienerjev indeks je eden najbolj znanih in dobro raziskanih topoloških indeksov. Definiran je kot vsota razdalj med vsemi neurejenimi pari vozlišč v grafu. Zaradi svojega osnovnega značaja in uporabnosti se ga da srečati v različnih kontekstih, vključno z učinkovitostjo informacij, sociometrijo, množičnim transportom, kriptografijo, teorijo komunikacij, molekularno strukturo, kompleksno topologijo omrežja in še kaj. V okviru sodelovanja bodo obravnavane različne problematike te mere kot so recimo Šoltesov  problem, Wienerjev indeks predznačenih grafov in tudi usmerjenih grafov, določitev ekstremalnih grafov tega indeksa za neke grafovske razrede. Podobni  pristopi  se lahko reflektirajo tudi na drugih indeksih in sodobnih merah iregularnosti.

Projekt financira: ARIS

Skip to content