Obdobje poteka:  1. 4. 2022 – 31. 3. 2025

Nosilec projekta: izr. prof. dr. Zoran Levnajić

Vrsta projekta: znanstveno raziskovalni projekt

Akronim projekta: ERA-MIN / AI-COSTSQO  

Kamniti bloki, kot so marmor in granit, so naravni materiali z odličnimi lastnostmi in široko uporabnostjo. Trg na svetovnem nivoju je trenutno vreden 30 milijard evrov in se iz dneva v dan povečuje. Vendar pa je njihovo izkoriščanje v kamnolomih pogojeno z neugodnimi dejavniki. Prvič, te rude imajo naravno prisotne zlome in razpoke, ki otežujejo ali celo onemogočajo izkop blokov z večjo komercialno vrednostjo. Drugič, ta proces intenzivno proizvaja okolju zelo neprijazne odpadke. Z rastočimi trgi bodo tveganja za okolje vedno bolj resna.

Ta projekt cilja na izboljšanje zgornjega stanja. Združili bomo metode geofizike, matematične optimizacije ter umetne inteligence, da zapolnimo bazo podatkov z inventarjem večjih evropskih kamnolomov. To pa bo omogočilo avtomatizirano načrtovanje rudarskih načrtov, prilagojenih specifičnim lastnosti posameznih rudnikov. S tem se bo izboljšala učinkovitost dela in hkrati ustvaril okolju bolj prijazen in trajnosten način izkoriščanja. Poleg tega, naj bi to zmanjšalo tudi nastajanje odpadkov za do 25% ter zmanjšalo porabo energije in vode.

Zaključek tega projekta pomeni tehnološki napredek pri pridobivanju naravnih materialov, s čimer se poveča konkurenčnost Evrope in varovanje okolja. Slovensko ekipo predstavlja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, ki se bo lotevala računalniških vidikov projekta, predvsem izdelave bolj prilagojenih optimizacijskih algoritmov v Delovnem Sklopu 4 (WP4).

Sofinancer:

Skip to content