Začetek projekta: 1. 6. 2022

Konec projekta: 31. 5. 2025

Skupni proračun: 1 096 804.00 EUR

Cilj projekta je izboljšati stanje pomanjkanja računalniških in vodstvenih veščin na področju intelektualne lastnine (»podjetniške intelektualne lastnine«), in sicer z zelenimi, digitalnimi in podjetniškimi veščinami. Pomanjkanje le-teh lahko namreč predstavlja oviro pri vključevanju v nove (digitalne) prehode v trajnostno in krožno gospodarstvo s hkratnim zagotavljanjem rasti podjetja.

Splošni namen projekta je povečati inovacijske veščine izumiteljev v EU, ki se usposabljajo v organizacijah za visokošolsko, poklicno in strokovno izobraževanje, pri oblikovanju in delovanju trajnostnih in krožnemu gospodarstvu prilagojenih podjetij z razvojem veščin podjetniške intelektualne lastnine.

Projekt bo razvil izobraževalne vsebine za organizacije za visokošolsko, poklicno in strokovno izobraževanje, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam in bodo vključevale prosto dostopne vire, hkrati pa bodo podpirale uporabnike pri uporabi podjetniške intelektualne lastnine v praksi.

Vodja konzorcija: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Vodja projekta: doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Projektni partnerji:

  • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Slovenija)
  • NORD University (Norveška)
  • Algebra University College (Hrvaška)
  • Link Campus University (Italija)
  • VALUEDO (Italija)
  • Pannon Business Network Association (Madžarska)
  • LOGIKA (Slovenija)
  • Erre Quadro (Italija)
  • Izobraževalni center Geoss d. o. o. (Slovenija)
  • Hellenic Open University (Grčija)

Pridruženi partnerji:

V projekt je vključenih tudi 8 pridruženih partnerjev, in sicer vključno s patentnimi uradi in drugimi organizacijami.

Spletna stran projekta: www.ipr4sc.eu

“So-financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorska, zato ne odražajo nujno tudi stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti agencija EACEA ne moreta biti odgovorni zanje.”

Skip to content