Obdobje trajanja: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2025

Naziv projekta: Smart, Resilient, and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub (DIGITAL-2021-EDIH-01)

Akronim projekta: SRC-EDIH

Koordinator projekta: Razvojni Center Novo Mesto, mag. Tatjana Koleša

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak

Partnerji: Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Mestna občina Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Univerza na Primorskem, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Univerza v Novi Gorici, Občina Ajdovščina, RIC Bela krajina, CADCAM Lab d.o.o., Koofr d.o.o., Mikrografija d.o.o. ter pridruženi partnerji: Združenje delodajalcev Slovenije, RRA GIZ in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vrsta projekta: Razvojni projekt

Kratek opis projekta:

Namen projekta je spodbujanje globalne konkurenčnosti Evrope, zagotavljanje tehnološke suverenosti Evrope in široke uporabe digitalnih tehnologij v vseh državah članicah, boljše obravnavanje gospodarskih in družbenih izzivov Evrope ter podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri pridobivanju in dostopu najnovejših tehnologij, spretnosti in znanja.

EDIH-i bodo imeli osrednjo vlogo pri spodbujanju širše uporabe umetne inteligence in super-računalnikov (HPC), kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij, ki jih uporabljamo v gospodarstvu in javnem sektorju.

Namen EDIH-ov je zagotavljanje mednarodne konkurenčnosti evropskega prostora pri uvajanju digitalne preobrazbe. EDIH-i zagotavljajo podporo številnim podjetjem, majhnim samostojnim podjetnikom, javni upravi in drugim, ki postopoma uvajajo nove procese in postopke z uporabo naprednih tehnologij. Sočasno nudi EDIH podporo vsem uporabnikom, ki želijo testirati svoje napredne rešitve, nadgraditi obstoječe znanje in pridobiti kompetence s sodelovanjem pri razvijanju naprednih rešitev, povezovati v partnerstva in spoznati dobre prakse iz evropskega prostora. EDIH nudi tudi svetovanja  in usmerjanja akterjem glede digitalne preobrazbe.

Projekt sofinancirata: Evropska komisija in Program Digitalna Evropa DIGITAL

Skip to content