Magistrski študijski program

Informatika v sodobni družbi (MAG)

Razpis za vpis za študijsko leto 2023/2024.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) in prav tako za vsebinska vprašanja je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi (skenirani dokumenti) se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka, in sicer:

  • diploma ali potrdilo o diplomiranju (samo v primeru, če diploma še ni podeljena) in
  • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral) – lahko je tudi priloga k diplomi.

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):

  • izvirnik listine o izobraževanju,
  • sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik,
  • dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno ali priloga k diplomi),
  • potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kanidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Kandidati za vpis se lahko prijavite še:

Prosta vpisna mesta so še na voljo za redni in izredni študij. Dodatni prijavni rok je odprt do četrtka, 28. 9. 2023.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova vpis@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

Skip to content