Študentski svet

Od četrtka, 5. novembra 2020, do sobote, 7. novembra 2020, so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilo je 16,9% volilnih upravičencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v preostale organe in komisije FIŠ.

Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ:  

Predsednik ŠS FIŠ: Žiga Šume, študent 3. letnika VS

Podpredsednica ŠS FIŠ: Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS

Ostali člani:   

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 3. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 4. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 5. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Akademski zbor FIŠ:  

 1. Dejan Boškovski, študent 3. letnika VS
 2. Janez Gregor Grajzar, študent 2. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 4. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS
 5. Irena Mostek, študentka 1. letnika DR
 6. Žan Počkar, študent 2. letnika VS
 7. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 8. Nina Strojinc, študentka 2. letnika MAG
 9. Ilija Subotić, študent 2. letnika DR
 10. Miloš Škorc, absolvent MAG
 11. Žiga Šume, študent 3. letnika VS
 12. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Senat FIŠ: 

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG
 3. Žiga Žlogar, študent 2. letnika VS

Upravni odbor FIŠ

 1. Miroslav Strniša, študent 2. letnika MAG

Komisija za študijske in študentske zadeve:   

 1. Romana Kamenik, študentka 1. letnika VS

Komisija za disciplinsko odgovornost študentov:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR
 2. Žan Počkar, študent 2. letnika VS

Komisija za priznanja FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR

Komisija za etičnost raziskovanja FIŠ:       

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:         

 1. Jelena Joksimović, študentka 2. letnika DR