Študentski svet

Od četrtka, 18. novembra 2021, do sobote, 20. novembra 2021, so potekale študentske volitve za člane Študentskega sveta in predstavnike študentov v organih ter komisijah FIŠ. Volilo je 8,6 % volilnih upravičencev, ki so izvolili novi sedemčlanski Študentski svet ter predstavnike v preostale organe in komisije FIŠ.

Novoizvoljeni predstavniki študentov FIŠ so:

Študentski svet FIŠ:  

Predsednica ŠS FIŠ: Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS

Podpredsednik ŠS FIŠ: Žiga Žlogar, študent 3. letnika VS

Ostali člani:   

 1. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 2. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Mateja Lesar, absolventka DR
 5. Žiga Šume, absolvent VS

Akademski zbor FIŠ:  

 1. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 2. Gregor Janez Grajzar, študent 3. letnika VS
 3. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 4. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS
 5. Žiga Šume, absolvent VS
 6. Žiga Žlogar, študent 3. letnika VS

Senat FIŠ: 

 1. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR
 3. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS

Upravni odbor FIŠ

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS

Komisija za študijske in študentske zadeve:   

 1. Romana Kamenik, študentka 2. letnika VS

Komisija za disciplinsko odgovornost študentov:

 1. Janez Bučar, študent 2. letnika VS
 2. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR

Komisija za priznanja FIŠ:

 1. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR

Komisija za etičnost raziskovanja FIŠ:       

 1. Jelena Joksimović, študentka 3. letnika DR

Komisija za kakovost in evalvacije FIŠ:         

 1. Janez Bučar, študent 2. letnika VS