Vizitka

Dolgo ime PRS:Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Kratko ime PRS:FIŠ
Uradni naslov:Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603
Pošta:8000 Novo mesto
Občina:Novo mesto
Telefon:07 37 37 884
Elektronski naslov:info@fis.unm.sireferat@fis.unm.si
Dekan:prof. dr. Matej Makarovič
Matična številka:3375650000
Davčna številka:SI54608821
Transakcijski račun:IBAN SI56 01100600 0026 989
BIC koda Banke Slovenije:BSLJSI2X
PIC koda:985887728
Statistična regija:Jugovzhodna Slovenija
Pravno organizacijska oblika:Javni zavod
Dejavnosti SKD:P85.422 – Visokošolsko izobraževanje

Katalog informacij javnega značaja

Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja (soglasje ministrstva)

“Prvi odstavek 2. člena ZDIJZ določa, da je namen zakona zagotoviti javnost in odprtost delovanja fakultete ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Posredovanje informacij javnega značaja je ena izmed zakonsko določenih nalog fakultete, zato je fakulteta dolžna zagotoviti tudi ustrezna sredstva in kader, ki takšne zahteve rešuje. Stremimo k temu, da višina stroškov dostopa ostaja v najnižjem možnem obsegu oziroma ne ovira, dejansko in nesorazmerno, izvrševanja te temeljne človekove pravice, zagotovljene tudi z drugim odstavkom 39. člena Ustave RS. Prosilca pred izdajo računa vedno opozorimo na plačilo stroškov. V primeru, da prosilec izrecno zahteva, mu mora fakulteta vnaprej sporočiti tudi višino stroškov, ki mu jih bo zaračunala za posredovanje informacij.”

Skip to content