Visokošolski strokovni program

Računalništvo in spletne tehnologije (VS)

Razpis za vpis v študijsko leto 2023/2024.

Skupni uvodni del razpisa (splošne določbe) za vpis v študijsko leto 2023/2024.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) in prav tako za vsebinska vprašanja je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskega programa prve stopnje se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih ter v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki veljajo za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

NAČIN PRIJAVE

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kanidatom ne bodo odpremljeni po pošti, temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 22. 9. 2023 do 25. 9. 2023 do 12. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

  • ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih programov,
  • sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 25. septembra 2023 do 12. ure (vključno z morebitnimi prilogami).

Kandidati lahko v prijavi navedejo en študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2023.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
(prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023

Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 15. septembra 2023 (vključno s prilogami).

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 22. do 30. septembra 2023.

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Prijavo za vpis se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomsmsPASS-om, e-osebno izkaznico, z AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi se tudi oddajo elektronsko prek eVŠ v okviru prijavnega roka.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 22. 9. 2023 do 25. 9. 2023 do 12. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati iz držav nečlanic EU.

Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede en študijski program.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo, smsPASS, e-osebna izkaznica ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 25. septembra 2023 do 12. ure vključno s prilogami.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2023.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova referat@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

Skip to content