Znanstveno - raziskovalni projekti tekoči

  Kompleksna omrežja (P1―0383)

  Obdobje poteka: 01. 01. 2013―31. 12. 2016; podaljšanje 01. 01. 2017—31. 12. 2022 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti...

   Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (J1-1692)

   Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022  Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in...

    Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (J5-1788)

    Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022  Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje: Inštitut za medijske platforme Spodbujanje družbene...

     Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR

     Obdobje poteka: 01. 03. 2018—31. 03. 2021 Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in Ministrstvo za...

      Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowingIPR)

      Obdobje poteka:  01. 07. 2018—30. 06. 2021 Sofinancer:  Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trg Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije...

       Applied Data Science Educational Ecosystem (ADSEE)

       Obdobje poteka: 04. 11. 2019—03. 04. 2022 Sofinancer: EU (Erasmus+) Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju'' Applied Data...

        Razvoj modela pametnega javnega potniškega prometa v mestni občini Novo mesto (Raziskovalci-2.1-FIŠ-952001)

        Obdobje poteka: 01. 04. 2019―31. 03. 2022 Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (spletna stran: https://www.eu-skladi.si/) Sodeluje: Laboratorij...

         Lastnosti in odvisnosti kromatičnih invariant grafov (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Slovenijo in Francosko Republiko – program PROTEUS v letih 2020-2021)

         Obdobje poteka: 01. 01. 2020—31. 12. 2021 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Lastnosti in odvisnosti kromatičnih invariant grafov...

          Sodobni trendi v kemijski teoriji grafov (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020-2021)

          Obdobje poteka: 01. 01. 2020—31. 12. 2021 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Sodobni trendi v kemijski teoriji grafov...

           Novo premoženje nacije: Kako STEM področja ustvarjajo prosperiteto in neenakost posameznikov, podjetij in držav (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Slovenijo in ZDA 2019-2021)

           Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 09. 2021 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti  Novo premoženje nacije: Kako STEM področja...

            Od pravilnih do krepkih barvanj povezav (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Slovenijo in ZDA 2019-2021)

            Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 09. 2021 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Od pravilnih do krepkih barvanj povezav...

             Mladi raziskovalec v letu 2020 – Irena Mostek

             Obdobje poteka: 01. 10. 2020 — 30. 09. 2024 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Mladi raziskovalec v letu...