Znanstveno - raziskovalni projekti (tekoči)

Kompleksna omrežja (P1―0383)

Obdobje poteka: 01. 01. 2013―31. 12. 2016; podaljšanje 01. 01. 2017—31. 12. 2022 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Kompleksna omrežja (P1―0383) Obdobje poteka: 01.

Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov (J1-1692)

Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022  Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Barvanja, dekompozicije in