Znanstveno - raziskovalni projekti (tekoči)

Kompleksna omrežja (P1―0383)

Obdobje poteka: 01. 01. 2013―31. 12. 2016; podaljšanje 01. 01. 2017—31. 12. 2022; podaljšanje 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028 Sofinancer: ARRS Sodeluje: Laboratorij za kompleksne

Drevesno neodvisnostno število grafov

Obdobje trajanja: 1. 10. 2022  – 30. 9. 2025 Projekt financira: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Naziv projekta: Drevesno neodvisnostno število grafov Vrsta projekta: Razvojno raziskovalni projekt Vloga FIŠ: Partner Vodilni partner: UP