Obdobje poteka: 01. 07. 2019―30. 06. 2022 

Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje: Inštitut za medijske platforme

Naziv projekta: Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (Advancing social and environmental sustainability: Exploring and predicting responsible behavior in Slovenia)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Partnerji: Vodilni prijavitelj je Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ)

———-

Projekt se osredotoča na mikro raven odgovornega delovanja v slovenskem nacionalnem okolju, ki je vpeto tudi v EU in globalni kontekst. Osrednji raziskovalni problem vključuje prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje slovenske populacije. S tem projekt naslavlja širše družbene izzive trajnostnega razvoja in prispeva k nadgradnji znanstvenih pristopov in znanja. Okoljska odgovornost pri tem predstavlja le en vidik odgovornega delovanja, poleg družbene in individualne odgovornosti.

Glavni cilj projekta je s pomočjo teorije razviti model dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje splošne populacije v Sloveniji. Slednje bo orodje za ustvarjanje scenarijev in simulacij ter vir usmerjanja prihodnjih policy intervencij na makro ravni, ki lahko spodbujajo odgovorno delovanje. S tem namenom bodo v projektu uporabljeni interdisciplinarni metodološki pristopi in triangulacija metod, vključno z uporabo visoko zmogljivega računalnika. Ta bo omogočil simulacijo palet prihodnjih scenarijev in oblikovanje specifičnih policy priporočil na podlagi zbranih podatkov.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Tea Golob

Skip to content