Obdobje poteka: 01. 09. 2017—30. 06. 2022

Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Operacija: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Naziv projekta: Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Akronim projekta: KTT

Razpis: »SPODBUJANJE DEJAVNOSTI PRENOSA ZNANJA PREKO DELOVANJA PISARN ZA PRENOS TEHNOLOGIJ«

Sodeluje: Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)

Vodilni partner Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT): Institut “Jožef Stefan”

Ostali partnerji Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT): Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Urška Fric

———-

FIŠ se je leta 2017 pridružil Konzorciju za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) in istega leta tudi formalno ustanovil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ). FIŠ-u je priključitev v omenjeni konzorcij omogočila, da je lahko vzpostavil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki skrbi za to, da se je mogoče odzvati na povpraševanja iz gospodarstva po znanju s področja družboslovne informatike in spletnih tehnologij, ki jih pokriva FIŠ. TTO FIŠ tako svojim študentom in raziskovalcem omogoča podporo pri razvoju novih idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče ponuditi gospodarstvu in preiti v plodno sodelovanje med obema sferama.

Temeljne storitve TTO FIŠ za raziskovalce in študente:

 • tehnična in pravna pomoč v povezavi z izumi,
 • opravljanje postopkov za prevzem, pridobitev in vzdrževanje pravic IL za službene izume,
 • svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije,
 • upravljanje s pravicami IL in prenosom izumov v gospodarstvo,
 • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva IL,
 • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirane za prenos znanja in tehnologij,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi svetovalci,
 • spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na FIŠ ter prenosa znanja v prakso.

Temeljne storitve TTO FIŠ za gospodarstvo:

 • načrtovanje in optimizacija procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev,
 • modeliranje in razvoj programskih rešitev,
 • podatkovne analize s pomočjo strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja,
 • gradnja odločitvenih modelov,
 • analiza omrežij,
 • statistične analize,
 • kvalitativne analize podatkov,
 • raziskave tržišča.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content