Obdobje poteka: 01. 10. 2017—30. 06. 2022

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Republika Slovenija

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju”

Naziv projekta: »Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT)«

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Partnerji: Vodilni partner konzorcija je Institut “Jožef Stefan”, ostali partnerji so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut, Kmetijski inštitut Slovenije in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

———-

FIŠ se je leta 2017 pridružil Konzorciju za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo in istega leta tudi formalno ustanovil Pisarno za prenos znanja in tehnologij. FIŠ-u je priključitev v omenjeni konzorcij omogočila, da je lahko vzpostavil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki skrbi za to, da se je mogoče odzvati na povpraševanja iz gospodarstva po znanju s področja družboslovne informatike in spletnih tehnologij, ki jih pokriva FIŠ. TTO FIŠ tako svojim študentom in raziskovalcem omogoča podporo pri razvoju novih idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče ponuditi gospodarstvu in preiti v plodno sodelovanje med obema sferama.

Temeljne storitve TTO FIŠ za raziskovalce in študente:

 • tehnična in pravna pomoč v povezavi z izumi,
 • opravljanje postopkov za prevzem, pridobitev in vzdrževanje pravic IL za službene izume,
 • svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije,
 • upravljanje s pravicami IL in prenosom izumov v gospodarstvo,
 • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva IL,
 • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirane za prenos znanja in tehnologij,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi svetovalci,
 • spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na FIŠ ter prenosa znanja v prakso.

Temeljne storitve TTO FIŠ za gospodarstvo:

 • načrtovanje in optimizacija procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev,
 • modeliranje in razvoj programskih rešitev,
 • podatkovne analize s pomočjo strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja,
 • gradnja odločitvenih modelov,
 • analiza omrežij,
 • statistične analize,
 • kvalitativne analize podatkov,
 • raziskave tržišča.

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Urška Fric (vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij, TTO FIŠ)

Elektronski naslov: urska.fric@fis.unm.si

         

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.