Obdobje poteka: 01. 09. 2020 – 31. 08. 2022

Nosilec projekta: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska

Vrsta projekta: znanstveno raziskovalni projekt

—-

EuroCC združuje potrebno strokovno znanje za vzpostavitev mreže nacionalnih kompetenčnih centrov HPC po vsej Evropi v 31 sodelujočih državah članicah in pridruženih državah ter zagotavlja široki portfelj storitev, prilagojenih ustreznim nacionalnim potrebam industrije, akademskega sveta in javne uprave. Vse to za podporo in močno povečanje nacionalnih moči kompetenc visokozmogljivega računalništva (HPC) ter zmogljivosti podatkovne analitike (HPDA) in umetne inteligence (AI) ter za odpravo obstoječih pomankljivosti in za povečanje uporabnosti teh tehnologij v različnih državah. Na ta način EUROCC zagotavlja evropsko izhodišče odličnosti.

The EuroCC brings together the necessary expertise to set up a network of National Competence Centres in HPC across Europe in 31 participating, member and associated states, and provides a broad service portfolio tailored to the respective national needs of industry, academia and public administrations. All of this to support and increase strongly the national strengths of High Performance Computing (HPC) competencies as well as High-Performance Data Analytics (HPDA) and Artificial Intelligence (AI) capabilities and to close existing gaps to increase the usability of these technologies in the different states and thus provide a European excellence baseline.

Skip to content