Znanstveno - raziskovalni projekti (zaključeni)

Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 )

Obdobje poteka: 1.1.2016 – 31.12.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Raziskovanje notranje strukture stolpnih grafov (J1-7110 ) Obdobje poteka: 1.1.2016 – 31.12.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Glavni cilj projekta je

Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot

Obdobje poteka: 12. 7. 2017―31. 12. 2018Financer: 80% sofinanciranje s strani ESRR in Republike Slovenije, 20% lastna sredstvaSodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju Mreža lokalnih

Slovenski znanstveniki doma in po svetu – CRP 2016 (V5―1657)

Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018Sofinancer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Slovenski znanstveniki doma in po svetu – CRP 2016 (V5―1657) Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018Financer: ARRSSodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti Znanost

Skip to content