Obdobje poteka: 01. 03. 2018—31. 03. 2021

Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS v višini 20%

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju”, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR

Obdobje poteka: 01. 03. 2018—31. 03. 2021

Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS v višini 20%

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Jean Monnet center odličnosti ”Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju”, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR (Upgrading of national research infrastructures – HPC RIVR)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Partnerji: Vodilni prijavitelj je Univerza v Mariboru, partner je IZUM

———-

Evropska unija je preteklo leto izbrala 8 superračunalniških centrov za gostovanje superračunalniške infrastrukture EuroHPC, med katerimi je tudi slovenski center. Od tu je nastal projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR. HPC RIVR je najzmoglivejši superračunalniški sistem v Sloveniji. Gre za vzpostavitev superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Prijavitelj in koordinator projekta HPC RIVR je Univerza v Mariboru, konzorcijska partnerja pa sta Institut informacijskih znanosti-IZUM in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

HPC RIVR bo Slovenijo uvrstila med države z razvito superračunalniško tehnologijo, na lestvici Top500 pa med 100 največjih superračunalnikov na svetu. Projekt bo posebej podprl raziskave in razvoj novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva.

Del projekta HPC RIVR je HPC Trdina, ki ima namen vzpostaviti testno superračunalniško okolje, ki bo prispevalo k trajnostnemu razvoju dolenjske in širše regije. HPC Trdina je nameščen v nadgrajeni strežniški sobi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in omogoča širitev IT infrastrukture fakultete ter njeno nemoteno obratovanje. HPC Trdina je zgrajen na bazi HPC Maistra, ki je nameščen v UM. Izbrali smo minimalno število komponent, ki zagotavljajo superračunalniški sistem, ki bo omogočal hiter dostop do HPC Maister in do HPC Vega, katerega zagon je predviden konec leta 2020 in se bo nahajal v prostorih IZUM-a. 

Članek o projektu HPC RIVR in HPC Trdina je bil objavljen v časopisu Dnevnik. Preberete ga lahko na povezavi.

Več o projektu si preberite na povezavi.

Vodja projekta na FIŠ: izr. prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska    


Skip to content