Obdobje trajanja: 01. 10. 2022 – 30. 09. 2025

Naziv projekta: Modeliranje mednarodnih migrantskih tokov na Balkanu

Akronim projekta: MIG@B

Koordinator projekta: Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede, izr. prof. dr. Igor Bernik

Vodji projekta na FIŠ: izr. prof. dr. Blaž Rodič

Vrsta projekta: Razvojno – raziskovalni projekt

Kratek opis projekta:

Politično dogajanje v Evropski uniji od leta 2015 naprej zaznamuje begunska ali migrantska kriza. Značilnost migrantskih tokov v EU od leta 2015 naprej je nepredvidljivost. S pojavom t.i. Balkanske poti z večjim številom migrantov so se prvič srečale države med Grčijo in Avstrijo, ki so bile na to različno pripravljene. Države na Balkanski poti so od sredine 2015 pogosto menjavale pristop in ukrepe ter spreminjale predpise in zakone za obravnavo migrantov. Neusklajeno in neustrezno ukrepanje držav ter ustanov EU je privedlo do situacij, v katerih je bila ali pa je še ogrožena javna varnost, zdravje migrantov in okoliških prebivalcev. Nezadostno in prepočasno obveščanje javnosti je prispevalo k porastu nezadovoljstva dela prebivalstva nad prihodom migrantom, porastu sovražnega govora in povečanju podpore skrajno desnim političnim strankam in gibanjem. Za modeliranje dinamike migrantskih tokov v EU in okolici, ki omogoča razumevanje procese nastajanja novih migrantskih poti, potencialnih humanitarnih kriz in drugih nepredvidenih pojavov je potreben širok pristop, z integracijo vseh relevantnih vplivnih faktorjev na izbiro poti, in integracija več metod modeliranja, ki omogočajo modeliranje migrantskih tokov.

Cilj raziskave je razvoj modela, ki bo raziskovalcem in deležnikom v procesih obvladovanja migracij omogočil razumevanje procesov v migrantskih tokovih in prepoznavanje potencialnih novih pojavov v dinamiki migracij in novih teorij migracij, relevantnih za razumevanje aktualne begunske oz. migrantske krize v EU.

Projekt financira: 

Skip to content