Obdobje trajanja: 1. 5. 2024 – 30. 4. 2026

Naziv projekta: Krepitev udeležbe in pospeševanje sinergij v državah širitve s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu

Akronim projekta: Twin Synergies

Koordinator projekta: FIŠ

Partnerji: 9 konzorcijskih partnerjev

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vodja projekta na FIŠ: prof. dr. Borut Rončević

Kratek opis projekta:

Države članice EU se med seboj precej razlikujejo glede uspešnosti na področju raziskav in inovacij. Ta razlika se odraža tudi v različnih stopnjah sodelovanja v okvirnih programih, pri katerih dodeljevanje sredstev temelji na odličnosti. Cilj projekta TWIN SYNERGIES je podpreti strateški načrt EU za ustvarjanje sinergij na operativni ravni in ravni upravljanja ter se usmeriti v iskanje sinergij na višji ravni – pri razvoju človeških virov in internacionalizaciji. Dvoletni projekt TWIN SYNERGIES, ki združuje 9 partnerjev iz 4 držav širitve in 1 državo članico EU, bo razvil in v praksi uporabil združljive, prilagojene, vendar prenosljive dejavnosti za krepitev zmogljivosti, internacionalizacijo, razvoj človeških virov, sodelovanje, valorizacijo in napredek tehnologije, pri čemer se bo osredotočil na trenutni razvoj, povezan z zelenim in digitalnim prehodom.

 

Skip to content