S ciljem večje internacionalizacije naše fakultete sta dekan, prof. dr. Matej Makarovič in vodja referata za študentske zadeve, Maruša Umbreht Lakić, konec januarja obiskala Indijo.

Indija je država na jugu Azije, ki je po geografski površini na sedmem, po številu prebivalstva pa na prvem mestu med državami in tako demokracija z največ prebivalci na svetu. Ima tudi dvanajsto največje gospodarstvo na svetu po tržnih deviznih tečajih in četrto največje gospodarstvo po kupni moči.

V zadnjih 20 letih je Indija sistematično gradila na razvoju informacijsko komunikacijskih tehnologij, indijska vlada pa je v tem obdobju aktivno ustanavljala vrhunske izobraževalno-raziskovalne centre, vlagala v sekundarno in terciarno izobraževanje, digitalizacijo in storitve na tem področju. Gospodarske reforme so jo preoblikovale v drugo najhitreje rastoče gospodarstvo, IKT sektor in digitalno gospodarstvo pa sta ključni gospodarski gonili države. Glavna sodobna središča IKT so mesta Bangalore (znan tudi kot indijska Silicijeva dolina), Hyderabad, Chennai, New Delhi, Gurugram, Mumbai in Pune.

Indija je tako danes država z velikim potencialom in konkurenčnim trgom, ki se še vedno zelo hitro razvija ter nudi številne priložnosti za sodelovanje tako na področju izobraževanja, kot tudi na področju zaposlovanja, gospodarstva ipd.

Konec januarja 2024 sta dekan FIŠ, prof. dr. Matej Makarovič in vodja referata za študentske zadeve, Maruša Umbreht Lakić, obiskala Indijo z namenom promocije fakultete in naših študijskih programov na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji študija. Gre namreč za študijske programe, za katere obstaja visoka stopnja potreb in povpraševanja, ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Razlog za obisk Indije, je tudi dejstvo, da si na FIŠ v zadnjih letih aktivno prizadevamo za dvig nivoja internacionalizacije in s tem povečanja števila vpisanih tujih študentov na vseh treh stopnjah študija. Med obiskom v Indiji sta v mestih Bangalore, Chennai, Kochi in Coimbatore uspešno predstavila našo fakulteto, študijske programe, prednosti študija in bivanja v Sloveniji.

Skip to content