Univerzitetni študijski program

Informatika v sodobni družbi (UN)

Natančne informacije glede prijave in vpisa za študijsko leto 2022/2023 bodo objavljene po potrditvi razpisa za vpis, predvidoma do konca januarja 2022. Do takrat si lahko preberete več o univerzitetnem študijskem programu Informatika v sodobni družbi TUKAJ.

Razpis za vpis v študijsko leto 2021/2022.

Skupni uvodni del razpisa (splošne določbe) za vpis v študijsko leto 2021/2022.

V primeru težav pri izpolnjevanju prijave za vpis je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskega programa prve stopnje se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, ki veljata za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

2. prijavni rok: od 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021

Prosta mesta: 40 (izredni študij)

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku, kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od naštetih študijskih programov v prvi prijavi, kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti in kandidati, ki so se iz študijskega programa, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, izpisali do vključno  17. avgusta 2021.

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠs kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 27. avgusta 2021.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2021.

1. prijavni rok: od 16. 2. 2021 do 19. 3. 2021

Prvo prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 19. marca 2021.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 2. do 17. avgusta 2021.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode (prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante): 

od 1. 9. 2021 do 17. 9. 2021

Kandidati za vpis v  2. letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 17. septembra 2021.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2021.

———————————

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

2. prijavni rok: od 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021

Rok za oddajo prilog k prijavi: 31. avgust 2021

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 27. avgusta 2021 in dokazila oddana do 31. avgusta 2021.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2021.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova referat@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.

1. prijavni rok: od 16. 2. 2021 do 19. 3. 2021

Rok za oddajo prilog k prijavi: 6. avgust 2021

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Vsa dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 19. marca 2021 in dokazila oddana do 6. avgusta 2021.