Univerzitetni študijski program

Informatika v sodobni družbi (UN)

Razpis za vpis v študijsko leto 2022/2023.

Skupni uvodni del razpisa (splošne določbe) za vpis v študijsko leto 2022/2023.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi glede digitalnih potrdil in elektronskega podpisa) je na voljo:

  • EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Za vsebinska vprašanja v povezavi z oddajo prijave za vpis na portalu eVŠ pa se obrnite na:

  • e-naslov: info@podpora-vpis.si
  • T: 064 179 197


Kandidati za vpis v 1. letnik študijskega programa prve stopnje se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih ter v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki veljajo za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

1. prijavni rok: od 15. 2. 2022 do 18. 3. 2022

Prvo prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ, najkasneje do 18. 3. 2022.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 18. marca 2022.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za doponitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.           

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 25. julija do najpozneje 17. avgusta 2022.

2. prijavni rok: od 19. 8. 2022 do 23. 8. 2022

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku,
  • niso bili sprejeti v nobenega od naštetih študijskih programov v prvi prijavi,
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti in
  • so se iz študijskega programa, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, izpisali do vključno avgusta 2022.

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ, najkasneje do 23. 8. 2022.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. avgusta 2022.

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za doponitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati morajo sami zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.           

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 22. do 30. septembra 2022.

 

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 22. 9. 2022 do 23. 9. 2022

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati:

  • ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ najkasneje do 23. 9. 2022.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. septembra 2022.

Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2022.


Nadaljevanje študija po merilih za prehode (prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022

Kandidati za vpis po merilih za prehode oddajo prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru državnega centra za storitve zaupanja.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode.

Vsa morebitna dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ do 16. 9. 2022.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 16. septembra 2022.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 22. do 30. septembra 2022.

 

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

1. prijavni rok: od 15. 2. 2022 do 18. 3. 2022

Rok za oddajo prilog k prijavi: 8. avgust 2022

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ do 8. 8. 2022.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 18. marca 2022 in dokazila oddana v eVŠ najkasneje do 8. avgusta 2022.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v mesecu septembru 2022, najkasneje do 30. 9. 2022.

2. prijavni rok: od 19. 8. 2022 do 23. 8. 2022

Rok za oddajo prilog k prijavi: 23. avgust 2022

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ do 23. 8. 2022.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, v kateri lahko navede tri študijske programe.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. avgusta 2022 skupaj z dokazili.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal v mesecu septembru 2022, najkasneje do 30. 9. 2022.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 22. 9. 2022 do 23. 9. 2022 do 12. ure

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati iz držav nečlanic EU.

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilomz AAI-računom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Po uspešno oddani prijavi, se na e-naslov, naveden v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddani prijavi. Če potrdila ni na e-naslov, pomeni, da prijava ni uspešno oddana.

Vsa dokazila k prijavi se oddajo elektronsko prek eVŠ najkasneje do 23. 9. 2022 do 18. ure.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oz. brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 23. septembra 2022 do 12. ure in dokazila oddana v eVŠ do 18.  ure.

Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili elektronsko. Povabilo bo poslano na e-poštni naslov, naveden v prijavi za vpis. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2022.

Za individualno svetovanje in informacije o študijskih programih nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 07/37 37 884, preko e-mail naslova referat@fis.unm.si ali pa nas obiščite v referatu.