Sodelavci

V omrežju FIŠ imajo sodelavci zelo pomembno mesto. So nosilci vseh temeljnih procesov, ki določajo kakovost celotne fakultete.

Akademski zbor fakultete je nosilec izobraževalnega in raziskovalnega procesa, v katerem so partnerji študentje, bodoči zaposlovalci in ostali centri znanja. Delo akademskega zbora temelji na znanstveni in strokovni odličnosti posameznikov, na osebnem odnosu do študentov in na odprtosti do zunanjega okolja. Fišev akademski zbor je bistveno zagotovilo kakovosti fakultete.

Strokovni sodelavci so nosilci podpornih in vzporednih procesov, ki omogočajo, da fakulteta deluje kot dobro povezano omrežje. S svojo spoštljivostjo, vestnostjo, skrbnostjo in inovativnostjo so nepogrešljivi gradniki fakultete.

Želite postati naš sodelavec?

Ste samoiniciativni, timsko naravnani, strokovnjak na svojem področju, ciljno usmerjeni in to lahko podprete s pridobljenimi izkušnjami in referencami? Že imate pridobljen status (izvolitev v naziv) visokošolskega učitelja oz. sodelavca ali si želite ta status pridobiti?

Pošljite nam sporočilo in se nam na kratko predstavite.

Skip to content