Spoštovanje avtorskih pravic kot ene izmed oblik intelektualne lastnine, je obvezno vsakič, ko v svojem delu uporabimo ideje, dognanja ali spoznanja, katerih nismo avtor. Pa četudi je to samo ena poved, ena sama fotografija, tabela ali pa en sam grafični prikaz. Pripravo strokovnih in znanstvenih del na FIŠ urejajo Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FIŠ, ki jih bomo s praktičnimi primeri spoznali na delavnici.

V okviru Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) bo zato 15. decembra 2021 med 16.00 in 17.40 (v realnem času) preko komunikacijskega orodja Zoom, za študente FIŠ potekala spletna delavnica z naslovom Spoštovanje avtorskih pravic pri pripravi strokovnih in znanstvenih del na FIŠ.

Delavnico bo vodila doc. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Delavnica je brezplačna, se pa je potrebno nanjo prijaviti, in sicer najkasneje do 14. decembra 2021, na elektronski naslov urska.fric@fis.unm.si.

Program spletne delavnice je na voljo tukaj.

Vabilo na delavnico Spoštovanje avtorskih pravic

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content