V času od 30. 1. 2023 do 1. 2. 2023 bodo potekale dodatne volitve za predstavnika študenta v Komisiji za disciplinsko odgovornost študentov.

Do 19. 1. 2023 smo prejeli naslednje kandidature:

Za člana Komisije za disciplinsko odgovornost študentov:

  1. Rok Kopina, študent 2. letnika MAG

Za namestnika člana Komisije za disciplinsko odgovornost študentov:

  1. Marko Štemberger, študent 3. letnika VS

Volitve bodo potekale od 30. 1. 2023 do 1. 2. 2023 prek spletnega referata.

VABLJENI!