Dolenjske Toplice, 12. – 13. 10. 2009

Mednarodno znanstveno konferenco Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2009, ki se je odvijala v Dolenjskih Toplicah 12. in 13. oktobra 2009, je organizirala  Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ). Na konferenci je sodelovalo približno 70 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije,Velike Britanije, Skandinavije, Pakistana in Združenih držav Amerike. Namen dvodnevnega cikla predavanj je bil poleg pomembne izmenjave znanja in izkušenj tudi trdna umestitev FIŠa in Novega mesta na zemljevid centrov znanja s področja informacijske tehnologije. Na konferenci so bile obravnavane teme informacijske družbe in informacijske tehnologije, informacijske tehnologije v poslovnem okolju, v nevladnih organizacijah in informacijske tehnologije na splošno. Med uglednimi predavatelji, domačimi in tujimi strokovnjaki, ki so predstavili lastne raziskave in zamisli, sta se konference udeležila dr. Kevin C. Desouza z univerze v Washingtonu iz ZDA in prof. Ben Light z britanske univerze v Salfordu.

Vzporedno s prvim dnevom konference je potekal tudi 1. Gospodarski forum IKT, na katerega smo povabili vodje IT oddelkov slovenskih podjetij. Osrednji dogodek foruma je bilo predavanje Dr. Kevina C. Desouze in delavnica z naslovom Enterprise 2.0 – Practical use of Collaborative tools in Enterprise, ki jo je vodil g. Aleš Čerin, sofinancirala pa Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.

Pozitivne izkušnje udeležencev na konferenci in močan mednarodni programski odbor sta odlična vzpodbuda FIŠu za organizacijo naslednje mednarodne znanstvene konference Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2010, ki se bo odvijala od 10. do 12. novembra 2010.

Zbornik ISIT 2009

Skip to content