Magistrske naloge

Priimek Ime Naslov Datum zagovora
Gotlib Kerin
Blanka
Učinkovitost delitve znanja v organizaciji: vpliv dejavnikov, kot so kultura organizacije, tehnologija in vodstveni pristop 6. 3. 2024
Legan
Anja
Vpliv družbenih omrežij na samopromocijo mikro podjetij 28. 2. 2024
Vovko Simon
Prikaz razvoja mobilne aplikacije za spremljanje fitnes aktivnosti 2. 2. 2024
Curk Mitja Vpliv družbenih omrežij na medosebne odnose 15. 1. 2024
Najžer David Primerjava in analiza kriptografskih zgoščevalnih funkcij pri zgoščevanju gesel iz vidika zagotavljanja varnosti in hitrosti
15. 1. 2024
Grašič Ksenija Razumevanje deepfake tehnologije in ChatGPT: analiza, primerjava in vpliv na družbo
1. 12. 2023
Urajnar Katja Obvladovanje kibernetskih tveganj zaposlenih v jugovzhodni Sloveniji 13. 11. 2023
Iljaš Vogrinc Simona Okvir za upravljanje procesov presoje 8. 11. 2023
Robida Gašper Izboljšanje in optimizacija upravljanja IT storitev v srednje veliki organizaciji z vpeljavo ITSM orodja 26. 10. 2023
Kuhelj Matic Postavitev varnostno operativnega centra z brezplačnimi orodji 27. 9. 2023
Verbanec Rene Razvoj prototipa aplikacije za spremljanje nogometnih tekem skozi oblikovanje uporabniške izkušnje 21. 9. 2023
Blatnik Aljaž Razvoj proceduralne generacije v okolju Unity 2. 8. 2023
Brulc Boštjan Možnosti vpeljave brezpapirnega poslovanja v transportni oddelek izbranih organizacij 19. 7. 2023
Žagar Jernej Statistična analiza pogostosti potresov na svetovni ravni 7. 6. 2023
Marko Aljoša E-učbeniki za osnovne šole v Sloveniji 5. 6. 2023
Vovko Matej Vpliv varnostnih funkcionalnosti spletnih brskalnikov na njihovo priljubljenost v Sloveniji 5. 6. 2023
Železnik  Tomaž Projektna dokumentacija pri projektu uvajanja dokumentnega sistema 25. 5. 2023
Mušič  Jani Prikaz postopkov vpeljave informacijskega sistema v delovni proces  27. 3. 2023
Zakšek  Tea Razvoj digitalne strategije za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem 10. 3. 2023
Tome  Matjaž Prenova procesa javne objave neplačnikov davkov Finančne uprave Republike Slovenije 20. 10. 2022
Muren  Jakob Primerjava kolesarjenja z uporabo aplikacije za interaktivno kolesarjenje s kolesarjenjem v naravi 20. 9. 2022
Strniša  Miroslav Analiza obstoječih digitalnih rešitev za pomoč priseljencem pri integraciji v Sloveniji pred in med pojavom epidemije Covid-19 14. 9. 2022
Marinč Aleksander Kibernetsko ustrahovanje med mladostniki v Zasavju 5. 9. 2022
Hrovat  Karmen Vpliv epidemije COVID-19 na uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil v Sloveniji 14. 6. 2022
Kidrič  Luka Prikaz razvojnega cikla aplikacije po principih metodologije Devops 10. 6. 2022
Nišić  Sead Varnost naslavljanja računalnikov na internetu 8. 6. 2022
Hasak  Jusuf Kibernetska varnost v avtomobilski industriji 8. 6. 2022
Turk  Jan Razvoj uporabniškega portala za dobavitelja energentov v arhitekturi mikrostoritev 21. 4. 2022
Zupančič  Klara Evalvacija smiselnosti, učinkovitosti in kvalitete izvedenih izobraževanj na delovnem mestu 9. 2. 2022
Maver  Renata Spletna orodja za komunikacijo kot izziv izobraževanja na daljavo v osnovnih šolah jugovzhodne Slovenije v času epidemije covid-19 9. 2. 2022
Ajdič  Ana Epidemija covid-19 kot priložnost za spremenjeno komuniciranje v prostovoljnih gasilskih društvih 17. 1. 2022
Dragan  Maja Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v prvem triletju osnovne šole 17. 12. 2021
Glušič  Ana Vpliv multimedije na razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri predšolskih otrocih 16. 12. 2021
Blatnik  Eva Razvoj spletnega mesta za podporo pri učenju na daljavo za pridobivanje elementarne izobrazbe 16. 11. 2021
Hace  Katja Vloga in pomen družbenih omrežij pri starševstvu v 21. stoletju 11. 11. 2021
Jelen  Aljoša Perspektive uporabniške izkušnje z uporabo procesa uporabniško usmerjenega oblikovanja za preoblikovanje korporativne identitete (znamke) 13. 10.2021
Strupeh Mateja Digitalni vplivneži : zgled ali samo novodobni prodajalci? 20. 9. 2021
Barbuč Žiga Teorija projektnega managementa s prikazom uporabnosti na izvedbi projekta vpeljave sistema za načrtovanje virov podjetja Plastoform Šmarjeta d. o. o. 20. 9. 2021
Bešić Mustafa Possibility of implementing CIS (center for internet security) control framework in the company 20. 9. 2021
Progar Alen Vpliv epidemije Covid-19 na študij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu 24. 8. 2021
Lukšič Miha Predstavitev razvoja spletne aplikacije za nadzor stroškov voznega parka 22. 7. 2021
Likovič Anja Izobraževanje v digitalni dobi:
e-izobraževanje in študija primera spletnih platform Coursera in Edx
21. 7. 2021
Prosenik Simon Izkušnja študentov FIŠ z izobraževanjem na daljavo med epidemijo COVID-19 20. 7. 2021
Gorenc Tomaž Analiza družabnega omrežja Twitter v času pandemije COVID-19 12. 7. 2021
Kos Sabina Spremenjen proces obdelovanja osebnih podatkov po uvedbi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) 26. 1. 2021
Povše Marko Opis razvoja nadzornega modula za poenostavitev delovnih procesov v podjetju 11. 1. 2021
Simončič Miha Uvedba sistema za upravljanje mobilnih naprav v podjetju 8. 1. 2021
Dolenc Urška Ukrepi Evropske unije za zmanjšanje kibernetskih groženj: poznavanje zakonodaje o kibernetski varnosti s strani posameznikov 9. 12. 2020
Marinko Anže Skladnost zaščite in varovanja v podjetju s standardom ISO/IEC 27001:2013 30. 11. 2020
Kavčič Tina Pregled ponudb zavarovanj pred kibernetskimi grožnjami v slovenskem prostoru 27. 11. 2020
Bojanec Luka Izgradnja, vzdrževanje in optimiziranje napovednih modelov za namen diagnosticiranja zmanjševanja tveganj in lažjega odločanja 11. 11. 2020
Redling Matej Vpliv uporabniške izkušnje pri SCADA proizvodnih sistemih 2. 11. 2020
Maver Matej Pogled na delo in delovne naloge informatika v javni upravi z vidika informatikov in ostalih javnih uslužbencev 2. 11. 2020
Mostek Irena Varovanje mobilnih naprav 9. 9. 2020
Čarman Igor Razvoj prototipnega sistema za celovito upravljanje kmetijskih objektov na osnovi interneta stvari 4. 9. 2020
Murn Ida Evalvacija informacijskega sistema: modul Registracija delovnega časa 26. 8. 2020
Piletič Uroš Razvoj sistema za nadzor in upravljanje doma 5. 6. 2020
Lukše Mojca Pomen pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in analize učinka na varstvo podatkov pri implementaciji in skladnosti podjetij z GDPR, Uredbo 2016/679 20. 5. 2020
Fortuna Dejan Vpliv interneta stvari na logistiko 12. 3. 2020
Jurman Marko Stili vodenja na Dolenjskem in v Posavju ter raziskava uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij kot pripomočkov za uspešnejše vodenje 6. 12. 2019
Aupič Tadej Vpeljava poslovnega obveščanja v izbrano podjetje 25. 10. 2019
Marolt Dejan Oblikovanje koncepta spletnih študijskih orodij Fakultete za informacijske študije skozi raziskovanje in načrtovanje uporabniške izkušnje 24. 10. 2019
Meglič Nina Pristranskost zaradi uporabe skupne metode v študijah digitalne pismenosti 22. 10. 2019
Žagar Elvira Podatkovna analiza političnega diskurza predsednikov Republike Slovenije 22. 10. 2019
Zoran  Maja Iskanje rezervnih delov s pomočjo QR kode 21. 10. 2019
Janež Rok Vpliv standardov, regulatornih zahtev in smernic dobre proizvodne prakse na proces integracije procesnega sistema tehnološke opreme v operativno okolje farmacevtske industrije 30. 9. 2019
Piletič Rok Data semantics in business reporting for end-user programming analytics 20. 12. 2018
Šašek Simon Zaščita in varovanje osebnih podatkov pri uporabi mobilnih aplikacij 5. 11. 2018
Urbas Uroš Zavedanje domačih uporabnikov v Sloveniji o varnostnih grožnjah pri uporabi domačega računalnika 5. 11. 2018
Udovč David Kako hitro pozabljamo? Dinamika pozornosti javnosti na večje svetovne dogodke 26. 10. 2018
Trpin Alenka Primerjalna analiza Evklidske in Poincarejeve metrične razdalje v algoritmih strojnega učenja 26. 10. 2018
Kralj David Razvoj spletne aplikacije za spremljanje prevozov v podjetju 23. 10. 2018
Velemirov Katja Problem brezposelnosti mladih diplomantov v Sloveniji 28. 9. 2018
Metelko Milan Optimizacija delovnih procesov z implementacijo informatizacije v osnovni šoli 24. 9. 2018
Jerković Darko Ukrepi za zmanjševanje tveganj pri upravljanju znanja 24. 9. 2018
Časar Igor Kritični pogled na proces usvajanja digitalnih kompetenc 28. 8. 2018
Gošnik Gregor Digitalna pismenost in bralno-učne navade osnovnošolcev 13. 7. 2018
Hotko Bojan Informacijsko-komunikacijska tehnologija kot podpora sodobnim oblikam poučevanja 13. 7. 2018
Kolbezen David Privilegirani uporabniki in varna uporaba gesel 13. 6. 2018
Repovž Matej Vpliv uporabnikov na stopnjo informacijske varnosti 13. 6. 2018
Kos Simona Finančna interpretacija ocenjevanja tveganj upravljanja znanja 26. 3. 2018
Kapš Franja Vpeljava spremembe v informacijski sistem v farmacevtski industriji 26. 3. 2018
Barbo Matej MEBWS – opozorilni sistem za zaviranje v sili za motoriste 27. 10. 2017 
Črček Martina Vizualizacija prostorskih podatkov s programskim orodjem SDMS 27. 10. 2017
Novosel Helena Grožnje in tveganja pri rokovanju z informacijami v poslovanju podjetij 24. 10. 2017
Herak Nika Varnost spletnih plačil pri nakupovanju pri slovenskih in mednarodnih spletnih trgovcih 24. 10. 2017
Umek Dejan Ocenjevanje tveganj pri upravljanju znanja 17. 10. 2017
Pavlovič  Sara Primerjava programske opreme za 3D modeliranje, animacijo, simulacijo in renderiranje 14. 8. 2017
Ambrožič Črt Knjižnice in zagotavjanje informacijske varnosti v elektronskem okolju 14. 8. 2017
Zupančič Peter Razvoj mobilne aplikacije : mobilni imenik gostinskih ponudnikov Malcajt 7. 7. 2017
Pavlovič Sara Primerjava programske opreme za 3d modeliranje, animacijo, simulacijo in renderiranje 30. 6. 2017
Matešić Marjan Zdravstvo v digitalni dobi: zavarovanje zdravstvenih informacij 31. 5. 2017
Sepaher Gregor Zagotavljanje kakovosti v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto 29. 5. 2017
Kuzem Rok Avtomatizacija procesa priprave in upravljanja delovnih postaj na Statističnem uradu 21. 3. 2017
Mihelač Lorena Napovedovanje slušne sprejemljivosti glasbe na osnovi entropije harmonije 22. 2. 2017
Zoran Natalija Določanje normativnih količin materialov za pakiranje izdelkov v proizvodnem podjetju 22. 2. 2017
Pezdirc Marina Analiza samooskrbne pridelave v Sloveniji s poudarkom na kmetijah, vključenih v kmetijsko okoljske programe 25. 10. 2016
Zidar Miša Računalniško opismenjevanje v mehanizmu izboljšave kakovosti življenja starostnikov v Mestni občini Ljubljana 14. 9. 2016
Pintar Jure Vpeljava notranjih pravil z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v izbrano organizacijo 14. 9. 2016
Škedelj  Janja Organizacijska klima in odnosi v trgovini Okaidi 10. 8. 2016
Vranešič Nino Razvoj metode za izvedbo forenzičnih aktivnosti na mobilnem operacijskem sistemu Firefox OS 21. 7. 2016
Kramar Andrej Prenova informacijskega sistema in prenova poslovnih procesov v izbrani očesni ordinaciji  5. 7. 2016
Strojin Urška Glasba v oblaku: pravni vidiki na področju varstva avtorskih in sorodnih pravic 14. 6. 2016
Turk Alenka Izboljšava procesa izdelave tehnoloških podlag izdelka s pomočjo Teorije omejitev 8. 12. 2015
Gršič Jožica Revizija stroškov dela v povezavi z revizijo računovodsko-informacijskega sistema v podjetju 29. 10. 2015
Pinterič Vanja Ozaveščenost evropskih spletnih uporabnikov o kiberkriminalu 6. 10. 2015
Matešić Danijela Informacijska podpora managementu znanja 13.  4. 2015
Jožica Luzar Spletna socialna omrežja, varnost in zasebnost mladostnikov 3. 3. 2015
Mihičinac Aleksander Láhko izvajalno okolje v obliki samozadostnega LXC-vsebnika 17. 12. 2014
Jankulov Darja Učinkovitost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v računovodstvu občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 4. 11. 2014
Voglar Peter Obvladovanje in vrednotenje informacijskih tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT 1. 10. 2014
Klenovšek Nataša Večparameterska primerjalna analiza implementacij podatkovnih skladišč za potrebe migracije podatkovne baze v MS Accessu v podatkovno skladišče  23. 9. 2014
Hliš Tomo Uporaba mobilne tehnologije LTE za dostop do širokopasovnega omrežja: magistrska naloga 17. 7. 2014
Popit Franci Vpeljava in primerjava artikla v informacijska sistema Baan IV in Navision v procesu proizvodnje 17. 7. 2014
Štojs Martin Varnost e-poslovanja, zaščita podatkovnih informacij ter IKT sistemov v državni upravi 11. 7. 2014
Luzar Damjan Avtomatizacija oskrbe logističnega procesa 2. 7. 2014
Grm Aleš A comparison of tools in email forensic investigation 20. 6. 2014
Kraljič Boštjan Forenzika mobilnega telefona na platformi Android in uporaba pridobljenih elektronskih dokazov 20. 6. 2014
Kovačevič Rudolf Daniel Razvoj modela za podporo odločanja na področju duševnega zdravja 24. 2. 2014
Kožar Mitja Prenova in informatizacija upravnih procesov v Občini Krško 24. 2. 2014
Golob Vanja Optimizacija nadzora uporabe industrijskega sladkorja pri odobrenem predelovalcu 24. 2. 2014
Sotošek Katja Pomen poznavanja IKT pri reintegraciji v družbo: študija primera: Don Pierinova komuna 18. 11. 2013
Grahek Tatjana Vzpostavitev elektronskega dokumentnega sistema v javnem zavodu 13. 11. 2013
Kovač Branko Obvladovanje stroškov v manjšem lesnem podjetju 26. 8. 2013
Bratkovič Damjan Večkriterijski model za izbiro ERP sistema v podjetju Leso-pis Martin Žura s.p. 12. 7. 2013
Gosenca Marija Zasebnost in varstvo osebnih podatkov davčnih zavezancev 5. 6. 2013
Kužner Mateja Vpliv uporabe Facebooka na osnovnošolske otroke v občini Krško 10. 5. 2013
Rudolf Marko Sprejemanje pogojev uporabe ter politike zasebnosti in zavedanje uporabnikov spletne pošte o varnosti njihovih podatkov: primer storitve Gmail 10. 5. 2013
Stele Matija Notranja revizija izplačevanja transferjev iz informacijskega sistema Centrov za socialno delo (IS CSD) na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 27. 2. 2013
Štefančič Bojan Vpeljava lahkih odjemalcev v obvladovano okolje kromatografskega podatkovnega sistema 27. 2. 2013
Štangelj Jure Uporabniški vmesniki v menedžerskih informacijskih sistemih 21. 12. 2012
Petan Janko Vpliv informacijske varnostne politike na učinkovito delovanje IKT opreme: Primer Carinskega urada 17. 12. 2012
Jambriško Tatjana Spletno bančništvo in njegova uporaba v Posavju 30. 10. 2012
Jambriško Dušan Vpliv računalniškega piratstva na stopnjo računlaniškega kriminala 30. 10. 2012
Kuhar Valentin Zasebnost in varstvo osebnih podatkov zaposlenih v policiji 30. 10. 2012
Malnarič Helena Politika razvoja širokopasovnega dostopa na podeželju v Republiki Sloveniji in primerjava z evropskimi državami 30. 10. 2012
Berbić Haris Socialna omrežja v podjetju z odprtokodno izvedbo 23. 5. 2012
Kuretič Aleš Optimiranje procesa odločanja v upravnih postopkih na 1. stopnji na primeru Mestne občine Novo mesto 21. 5. 2012
Šašek Jakše Helena Vloga informacijske tehnologije pri upravljanju z znanjem 25. 4. 2012
Levak Karmen E-izobraževanje – izziv učeči se družbi in priložnost za razvoj posameznika 25. 4. 2012
Čebulin Helena Izboljšanje računalniške pismenosti na podeželju 21. 3. 2012
Ramuta Ivan Izboljšava proizvodnega procesa v majhnem podjetju z individualno proizvodnjo 21. 3. 2012
Jambrošić Andi Interaktivno učenje in urjenje z multimedijskimi sistemi 21. 3. 2012
Arh Ivan Večparametrska primerjalna analiza referenčnih modelov SAP ASAP in MS Sure Step pri uvajanju ERP sistemov s poudarkom na obvladovanju tveganj 21. 3. 2012
Fabjančič Peter Prenova poslovnega procesa ob implementaciji informacijske rešitve v javni upravi – Uvedba e-gradiv za seje občinskega sveta 21. 3. 2012
Sajtl Katja Optimizacija projektnega pristopa s poudarkom na celoviti informatizaciji projektne pisarne 1. 2. 2012
Prijon Egon Virtualno on-line, z IKT podprto poslovanje in razvoj transnacionalnega podjetja 1. 2. 2012
Vesel Manuel Vpliv preventivnih aktivnosti na zmanjševanje kriminalitete 9. 1. 2012
Škvorc Andrijana Analiza informacijske varnosti v NEK 25. 10. 2011
Marolt Helena Analiza in uspešni modeli šolskih spletnih portalov 3. 10. 2011
Tekavec Nataša Sodobni koncepti informatizacije v šolstvu 3. 10. 2011
Jantolek Manica Učinkovitejše in uspešnejše obvladovanje procesov z uporabo IKT – predlog rešitve na področju trošarin 31. 8. 2011
Kragelj Ingrid Procesni načrt upravljanja šolskega spletnega mesta 15. 7. 2011
Krevs Miran Revizija informacijskega sistema naročanja materiala in storitev v podjetju “X” 15. 7. 2011
Ozimek Martina Razvoj podpornih sistemov za reševanje potreb starejših v občini Kamnik 23. 6. 2011
Škvorc Vlado Raziskava računalniške in informacijske pismenosti v Posavju 22. 6. 2011
Katanović Davor Obvladovanje varnostnih incidentov s pomočjo računalniške forenzike 14. 3. 2011
Radovan Natalija Vloga IKT pri spodbujanju podeželskega turizma JV Slovenije: učinkovitost promocije 31. 1. 2011
Benčina Blanka Analiza projekta Center Vseživljenjskega učenja Dolenjska 20. 12. 2010
Gabrijel Gregor Metode izboljšanja poslovnih procesov: izboljšava učinkovitosti izvedbe prekrškovnega postopka na Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve 5. 10. 2010
Česnik Benjamin Prenova prodajnega procesa s pomočjo poslovnega informacijskega sistema SAP/R3 v hčerinskih podjetjih na tujih trgih 14. 7. 2010
Gosar Aleksandra Analiza funkcionalnosti informacijskega sistema 14. 7. 2010
Košir Bobnar Jožica Analiza in izboljšanje e-izobraževanja na višji strokovni šoli Novo mesto 14. 7. 2010
Marijan Robert Redakcijski informacijski sistem kot orodje izboljšanja poslovanja časopisno-založniškega podjetja 8. 7. 2010
Kočevar Janja Projektno vodenje in pridobivanje sredstev za EU projekte 24. 5. 2010
Smolič Franci Uporaba GIS za prikaz meteoroloških podatkov v prometnem informacijskem sistemu 24. 5. 2010
Petrovič Andreja Lastnosti sodobnih programov za obdelavo digitalnih fotografij in njihova uporaba v odločitvenem sistemu za izbiro programa 10. 2. 2010
Macele Miha Prenova računalniškega sistema vodenja farmacevtske proizvodnje 23. 12. 2008

 

2

Skip to content