Obdobje poteka: 01. 01. 2013―31. 12. 2016; podaljšanje 01. 01. 2017—31. 12. 2022; podaljšanje 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028

Sofinancer: ARIS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Kompleksna omrežja (Complex networks)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Znanost kompleksnih omrežij preučuje mehanizme nastanka kolektivnih pojavov, ki nastanejo v okviru samoorganizacije v sistemih, sestavljenih iz veliko medsebojno povezanimi subjekti, kot so geni, mravlje ali osebe. Z združitvijo teorije grafov in eksperimentalnega vpogleda v realne kompleksne sisteme, kot so družba ali internet, ta mlada interdisciplinarna veda prispeva temeljne rezultate za izboljšanje infrastrukturnih omrežij na podlagi razumevanja genetskih sistemov.

Raziskovalno delo v sklopu programa Kompleksna omrežja je tematsko razdeljeno v dva glavna delovna sklopa. Teoretično znanost o omrežjih ter Podatkovne znanosti in realna omrežja, pri čemer vsakega izmed sklopov delimo še v tri veje, zaradi sestave programske skupine, ki je široka in zajema izrazito interdisciplinarna znanja. To se kaže tudi pri objavah, saj so raziskave skupine objavljene v znanstvenih revijah s področja matematike in teoretičnega računalništva, kemije in biologije, tehničnih ved pa do družboslovnih in bibliografskih znanosti.

V prvem delovnem sklopu je v večji meri poudarek na temeljnih raziskavah, s katerimi se ukvarjajo predvsem člani programske skupine, ki izhajajo iz naravoslovnih znanosti. Delovni sklop sestoji iz naslednjih treh tematskih vej:

  • Modeliranje in simuliranje omrežij
  • Optimizacijski problemi v grafih
  • Grafovske mere.

V drugem delovnem sklopu je poudarek na študiji realnih omrežij oziroma modeliranju omrežij na osnovi realnih podatkov. Tudi ta sklop delimo na tri tematske veje:

  • Računsko družboslovje
  • Omrežja v biomedicini
  • Alternativne smeri v znanosti o omrežjih.

Vodja raziskovalnega programa: prof. dr. Riste Škrekovski

Skip to content