Obdobje poteka: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2027

Financer: ARIS

Vodja projekta: doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Na Fakulteti za informacijske študije v okviru infrastrukturnega programa Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov – S4P razvijamo orodje, ki je namenjeno dvigu kvalitete in uspešnosti projektnih prijav na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Cilj programa je, da preko analize karakteristik preteklih prijav na razpise in pogovorov z raziskovalnimi skupinami ter skrbniki področij identificiramo in odpravimo vse glavne vire napak, ki nastajajo ob pripravi in oddaji prijav projektov.

Rešitev, razvita v okviru programa, bo predstavljala vsebinsko nadgradnjo že obstoječih praks (eObrazci, SICRIS, etc). E-obrazci so sicer odlična rešitev, in so izboljšali popolnost prijav, vendar ne preverjajo vseh pogojev prijavitelja, in uporabnika ne usmerjajo pri prijavi glede na dobre prakse, in ne nudijo pomoči pri načrtovanju finančnega načrta projekta, omejeni pa so na razpise ARIS.

Skip to content