Obdobje trajanja: 12. 4. 2024 – 30.  4. 2029

Naziv projekta: Konzorcij za prenos znanja KTO – (KTO 3)

Akronim projekta: KTO 3

Sofinancer: Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sodeluje: Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Vodilni partner: Institut “Jožef Stefan”

Partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Geološki zavod Slovenije, Rudolfvo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Vodja projekta na FIŠ: izr. prof. dr. Katarina Krapež

Vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ): doc. dr. Urška Fric

Kratek povzetek projekta:

Cilj projekta je preko vzpostavljenega in delujočega konzorcija desetih KTO in v sodelovanju s konzorcijem treh KTO slovenskih univerz, spodbuditi ter pospešiti sodelovanje na področju zaščite in trženja intelektualne lastnine. To bo okrepilo strateško patentiranje, komercializacijo in gospodarsko izkoriščanje izumov, razvoj mehanizmov za valorizacijo znanja in ozaveščanje vseh ključnih akterjev v raziskovalnem in inovacijskem ekosistemu o pomenu intelektualne lastnine in učinkovitem upravljanju z njo. Poleg tega pomemben cilj projekta predstavlja okrepitev sodelovanja med JRO za doseganje celovitejše ponudbe znanja in tehnologij za gospodarske družbe preko organizacije skupnih (multidisciplinarnih) projektnih timov in timov, načrtovanih odcepljenih podjetij (večjih JRO) v primerih, ko je to zaradi specifičnih zahtev industrije in konkretnih povpraševanj ali priložnosti na trgu smiselno. Pomemben cilj pa je tudi poenotenje pristopov k urejanju pogodbenih razmerij, ki nastajajo v postopkih valorizacije znanja, kot je ureditev skupnih vzorcev pogodb, izhodišč za pripravo pogodb, pogajanj, vrednotenj, pravilnikov in drugih dokumentov, za urejanje postopkov na JRO in v sodelovanju z gospodarskimi subjekti.

Skip to content