Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 09. 2023

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Mladi raziskovalec v letu 2019 – Kenny Štorgel

Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 09. 2023

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Mladi raziskovalec v letu 2019 – Kenny Štorgel (Young researcher in year 2019 – Kenny Štorgel)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

———-

Mladi raziskovalec se bo v sklopu raziskovalne naloge ukvarjal z določanjem lastnosti različnih invariant grafov, ki so modeli (realnih) omrežij. S tem bo njegovo raziskovalno delo umeščeno v prvi sklop dejavnosti raziskovalnega programa Kompleksna omrežja z naslovom Teoretična znanost o omrežjih. Znotraj tega sklopa se njegova dejavnost umesti v drugo raziskovalno smer z naslovom Optimizacijski problemi v omrežjih.

Tipično se raziskovalno delo na optimizacijskih problemih prepleta z dvema načinoma dela. Prvi je teoretično raziskovanje z uporabo že razvitih metod oziroma z razvojem novih, drugi pa računska preverjanja domnev oziroma teoretičnih rezultatov na manjših instancah raziskovanih struktur, torej grafov. Celovit raziskovalec na področju diskretne matematike mora biti suveren z obema načinoma dela, zato bomo mladega raziskovalca spodbujali h kombiniranju obeh.

Natančna vsebina raziskovalnega dela, torej obravnavane invariante, bo določena tekom izvajanja projekta. Gre namreč za obravnavo več različnih (strukturnih) invariant grafov, ki sicer so medsebojno povezane, vendar se za določitev njihovih lastnosti lahko uporablja bistveno drugačna metodologija, obenem pa se lahko delo usmeri na študij neke invariante, katere lastnosti lahko implicirajo rezultate za prej obravnavane. V tem smislu mislimo npr. študij različnih kromatičnih invariant grafov, kjer se problemi medsebojno prepletajo in rešitev oziroma izboljšanje mejnih vrednosti ene invariante bistveno izboljša mejne vrednosti neke druge. Odkrivanje povezav med invariantami bo zato tudi imelo velik poudarek pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca.

Mentor: izr. prof. dr. Borut Lužar

Skip to content