V obdobju od 6. 10. do 10. 10. 2021 je bil prof. dr. Riste Škrekovski v okviru projekta Erasmus+ na mobilnosti na Inštitutu za matematiko in fiziko Fakultete za elektrotehniko in informacijske tehnologije, na Univerzi sv. Cirila in Methoda v Skopju. 

V okviru projekta je sodeloval raziskovalno na temo nanotorijev, ki sodijo delno v kemijsko teorijo grafov, delno pa tudi v algebrajsko teorijo grafov, pa tudi v omrežjih, še posebej na različnih konstrukcijah nanotorijev in povezavo med njimi.

Prof. dr. Riste Škrekovski je povedal, da je bila mobilnost več kot uspešna. Poleg raziskovalnega dela se je z gostitelji pogovarjal tudi o morebitnih bodočih skupnih raziskovalnih projektih.

Fotografija: www.ukim.edu.mk