8. in. 9. oktobra 2020 je potekala 13. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – ITTC

Med znanstvenimi članki, je bil članek z naslovom “Status quo of computer-implemented inventions in Slovenia and EU”, ki je nastal v sodelovanju doc. dr. Urške Fric, vodje Pisarne za prenos znanja in tehnologij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in Nine Tomić Starcuniv. dipl. prav., vodje Pisarne za prenos tehnologij in znanja na Kmetijskem inštitutu Slovenije, izbran za najboljši znanstveni članek s strani komisije.

Čestitamo!

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content