Obdobje poteka: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2019
Financer: ARRS
Sodeluje: Inštitut za procese in analize

Elektrokemijski energijski sistem (EES) je skupen termin za naprave, ki shranjujejo (baterije) in pretvarjajo energijo (gorivne celice, elektrolizerji). EES so vseprisotni na področjih, kot so čista in učinkovita raba energije, električna prevozna sredstva, pametne hiše, in številna področja vsakodnevnega življenja. Mnogo raziskovalnega napora je bilo vloženega v razvoj novih materialov in procesov, z namenom doseganja višje kapacitete shranjevanja, povečane učinkovitosti pretvorbe, zanesljivosti in trajnosti EES. Kljub napredku procesi degradacije močno vplivajo na varnost uporabe EES in zmanjšujejo njihovo skupno učinkovitost.

Za zanesljivo uporabo EES je potrebno razviti natančne in računsko učinkovite metode za sprotno sprejemanje in napovedovanje stanja (angl. prognostics and health management – PHM). Takšne metode dajejo informacije o trenutnem stanju in hitrosti degradacije sistema. Na področju EES je za to uveljavljena terminologija stanje iztrošenosti (State-Of-Health – SOH) in preostala življenjska doba (Remaining Useful Life – RUL). Le-ti predstavljajo jedro t.i. sistemov PHM, ki skrbijo za zajem podatkov in izvajanje metod PHM. Sistemi PHM končnemu uporabniku ali sistemu vodenja priskrbijo potrebne informacije za sprejemanje ustreznih odločitev za omiljevanje vpliva degradacije. Cilj projekta PROG-EES je razvoj metod PHM za litijeve baterije in PEM gorivne celice. Kljub temu, da baterije in gorivne celice spadajo v dve različni skupini EES, sta si s stališča obdelave podatkov podobni in opravičuje skupno obravnavo znotraj istega projekta. 

Vodja projektne ekipe FIŠ: doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska