V okviru Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), katerega partner je tudi naša fakulteta, smo pripravili dve publikaciji.

Prva publikacija z naslovom Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja je namenjena tako raziskovalcem kot podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo z zaščito in prenosom tehnologij. Četudi gre za del zgodbe na poti inovacije od ideje do trga in vsakdanje rabe, gre za prvo takšno publikacijo v Sloveniji, ki oriše potek tega potovanja.

Druga publikacija za naslovom Modrosti iz podpornega okolja za inovacije za upravljavce inovacijskega sistema na javnih raziskovalnih organizacijah, pa obravnava vlogo pisarn za prenos znanja in tehnologij, ter relevantne teme s področja prenosa znanja in tehnologij – predvsem tistih, ki so bile do sedaj delno spregledane. Želimo si, da vam bo publikacija v pomoč pri poznavanju slovenskega inovacijskega sistema, ter pri snovanju prihodnjih politik na področju prenosa znanja in tehnologij.

V primeru dodatnih vprašanj, so vam sodelavci pisarn za prenos tehnologij, združeni v Konzorcij KTT, z veseljem na voljo.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Skip to content