Zagovor doktorske disertacije doktoranda Cristiana Gangaliuca z naslovom »The Role of Transnational Value Chains In Regional Innovation. Analysis of Central and Eastern European Regions Engaged in Automotive and Electronics Production Networks / Vloga transnacionalnih verig vrednosti v regionalnih inovacijskih procesih. Analiza srednje in vzhodnoevropskih regij, ki so vključene v omrežje avtomobilskih in elektronskih proizvodnih podjetij« bo

  • v petek, 23. 9. 2022 ob 9.00, v predavalnici Exabyte.

Komisija za zagovor:

  • doc. dr. Tomaž Savšek
  • doc. dr. Katarina Rojko

Mentor: prof. dr. Borut Rončević
Somentor: izr. prof. dr. Zoran Levanjić

Zagovor boste lahko spremljali tudi prek Zoom povezave:  https://zoom.us/j/86387597323?pwd=OHZzeGMyV245SXlvSC9kMlV0ZkJ4dz09

Meeting ID: 863 8759 7323
Passcode: 479412

Vljudno vabljeni!

Skip to content