asist. Mateja Lesar

E-mail: mateja.lesar@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 51185 

Mateja Lesar je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu mlada raziskovalka v Laboratoriju za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti. V okviru laboratorija z uporabo metod analize kompleksnih omrežij raziskuje možganska funkcionalna omrežja. Je izvajalka vaj pri predmetih Elektronsko komuniciranje in pismenost, Spletni mediji in Virtualne skupnosti.

Leta 2010 je diplomirala na Oddelku za kulturne študije in socialno antropologijo na Fakulteti za humanistične študije Koper. Na Univerzi v Ljubljani je magistrirala iz kognitivne znanosti po mednarodnem interdisciplinarnem programu MEi:CogSci: Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive Science. Je doktorska študentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, kjer raziskuje dinamiko možganskih omrežij ob socialni vključenosti in izključenosti.

Raziskovalna področja:

• Kompleksni sistemi, analiza omrežij, dinamika omrežij

• Nevropsihologija, funkcionalna povezljivost

• Socialna nevroznanost, socialne interakcije

2. letnik

Spletni mediji

Predmet Spletni mediji obravnava splošne značilnosti medijskega komuniciranja in zgodovinski razvoj množičnih medijev ter vlogo medijev v sodobni družbi in njihovo demokratično poslanstvo. Posebej se osredotoči na značilnosti spletnih medijev in uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v klasične medije. Študentje se seznanijo tudi z vplivom uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na naravo medijskega komuniciranja in vplivom spletnih medijev na vsakdanje življenje. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Elektronsko komuniciranje in pismenost

Pri predmetu študentje spoznajo sam koncept komuniciranja in pristope k razumevanju koncepta. Nato se osredotočijo na elektronsko komuniciranje in uporabo e-medijev v družbenem življenju ter poslovnem svetu. Prav tu uporaba e-medijev ustvarja veliko prednosti zaradi hitrejšega poslovanja, različnih možnostih, ki jih omogoča, ter spodbujanja sodelovanja projektnih skupin. Študentje se poglobijo tudi v značilnosti poslovnih dokumentov in dopisov ter spoznajo načela komuniciranja ter osnove elektronske pismenosti. Tako so sposobni ustrezno jezikovno in oblikovno pripraviti različne oblike poslovnih komunikacij, poročil in dokumentov z uporabo primernih elektronskih komunikacijskih orodij, kar dokažejo tudi z izdelavo posameznih nalog. Povezava na učni načrt.