asist. Robi Brglez

E-mail: robi.brglez@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

Leta 2011 je diplomiral in leta 2015 magistriral na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Med leti 2014 in 2017 je opravljal naloge sekretarja Sveta za Radiodifuzijo RS. V letu 2015 je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici strokovno in koordinacijsko sodeloval pri projektu Socialno podjetništvo v Sloveniji: Gonilniki in zaviralci njegovega razvoja. 

S Fakulteto za informacijske študije od študijskega leta 2016/17 sodeluje pri izvajanju vaj pri predmetih in E-Podjetništvo in Teorija organizacije.

In 2011 he graduated and in 2015 received his master’s degree from one Faculty of Applied Social Studies in Nova Gorica. Between 2014 and 2017 he served as Secretary of the Broadcasting Council of the Republic of Slovenia. In 2015, he participated professionally and coordinated at the Faculty of Applied Social Studies in Nova Gorica in the project Social Entrepreneurship in Slovenia: Drivers and Inhibitors of Its Development.

Since the academic year 2016/17, he has been working with the Faculty of Information Studies on subjects and E-Entrepreneurship and The theory of the organization.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije proučuje organizacijo, kot ciljno usmerjena razmerja med ljudmi. Predstavi njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePodjetništvo

Predmet študentom predstavi nove oblike organizacije v informacijski družbi in ključne lastnosti informacijske družbe. Študent se seznani z elektronskimi oblikami poslovanja in pomenom interneta, virtualnimi tipi organizacij in menedžerskimi procesi, ključnimi koncepti in zgodovinskim razvojem ter trenti e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju. Predstavljeni so strežniki/odjemalci in komponentna arhitektura. Poleg tega predmet obravnava poslovne modele v e-poslovanju, poslovne procese med organizacijami, internetne plačilne sisteme, e-upravo. Pozornost je namenjena tudi etiki, pravnemu redu, standardom in varnosti. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Teorija organizacije

Predmet Teorija organizacije najprej predstavi samo organizacijsko znanost, nato pa še konkretno organizacijo – njihovo strukturo, modele organiziranosti in procese, ki potekajo znotraj organizacij. Študentje spoznajo načela skupinskega dela in vloge posameznikov v timu ter kulturo organizacije, ki oblikuje samo vzdušje v organizaciji. Predmet izpostavi tudi pomen strateškega načrtovanja in obvladovanja sprememb. Študentje pripravijo empirično nalogo, kjer pridobljeno znanje uporabijo pri preučitvi konkretnih primerov. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePodjetništvo

Predmet študentom predstavi nove oblike organizacije v informacijski družbi in ključne lastnosti informacijske družbe. Študent se seznani z elektronskimi oblikami poslovanja in pomenom interneta, virtualnimi tipi organizacij in menedžerskimi procesi, ključnimi koncepti in zgodovinskim razvojem ter trenti e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju. Predstavljeni so strežniki/odjemalci in komponentna arhitektura. Poleg tega predmet obravnava poslovne modele v e-poslovanju, poslovne procese med organizacijami, internetne plačilne sisteme, e-upravo. Pozornost je namenjena tudi etiki, pravnemu redu, standardom in varnosti. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePodjetništvo

Pri predmetu študentje spoznajo delovanje podjetja oz. podjetništva ter kako se to aplicira v Sloveniji. Tako se poglobijo v ekonomski, pravni in družbeni sistem, se seznanijo s sodobnimi sistemi podjetništva (inovativno podjetništvo, družinsko podjetništvo, podjetniški  in razvojni ciklus IT – podjetja). Predmet predstavi okoliščine poslovanja in poslovne pasti pri delovanju podjetij, kot so varstvo osebnih podatkov, pravni razvoj odprto in zaprto kodnega sistema, insolvenčno pravo, osebni stečaji in postopki e-izvršb. Predmet povzame še osnove bonitetnih ocen (BASEL II in BASEL III standarda) in osnove financ za podjetnike (bilanca stanja, izkaz uspeha, bonitetni programi, kazalniki). Študentje opravijo tudi študijo primera in predstavijo poslovno marketinški načrt. Povezava na učni načrt.