doc. dr. Ana Hafner

E-mail: ana.hafner@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 29648

Ana Hafner je leta 2020 na Fakulteti za informacijske študije uspešno zaključila svoj triletni postdoktorski raziskovalno-razvojni projekt »Inovacijski potencial slovenske avtomobilske industrije«. Pred tem je vrsto let delala za združenje slovenskih izumiteljev ASI in za nekaj zasebnih podjetij, raziskovalne izkušnje pa je med drugim pridobivala tudi na Inštitutu za razvojne in strateške analize. Je doktorica sociologije, ki jo zanimajo predvsem inovacije, izumitelji, pravice intelektualne lastnine in prenos tehnologij, pa tudi študije spolov.

  1. Hafner, Ana (2020). Inovacijski potencial slovenske avtomobilske industrije. Ljubljana: Vega.
  2. Hafner, Ana In Modic, Dolores (2020). European automotive technological innovation systems in the age of disruption: the suppliers’ view. Research in social change. Vol. 12, iss. 3, str. 53-77.
  3. Čehovin Zajc, Jožica In Hafner, Ana (2020). Gender differences in employee health in Slovenia: the role of work intensity, organisational commitment and mobbing. Družboslovne razprave. Letn. 36, št. 93, str. 87-107.
  4. Modic, Dolores, Hafner, Ana, Damij, Nadja in Čehovin Zajc, Luka (2019). Innovations in intellectual property rights management: their potential benefits and limitations. European journal of management and business economics. Vol. 28, no. 2, str. 189-203.
  5. Ivančič, Angela, Podmenik, Darka In Hafner, Ana (2014). Independent inventors, social capital, and knowledge transfer: the case of Slovenia. Innovation: the European journal of social science research. Vol. 27, no. 3, str. 238-253.

In 2020, Ana Hafner successfully completed her three-year postdoctoral research and development project “Innovation Potential of the Slovenian Automotive Industry” at the Faculty of Information Studies. Before this project, she worked for several years for the Association of Slovenian Inventors (ASI) and for some private companies. She also gained research experience at the Institute for Developmental and Strategic Analysis. She holds a PhD in sociology and the areas of her research interest are innovation, inventors, intellectual property rights, technology transfer, and gender studies.

  1. Hafner, Ana (2020). Innovation potential of the Slovenian automotive industry. Ljubljana: Vega.
  2. Hafner, Ana and Modic, Dolores (2020). European automotive technological innovation systems in the age of disruption: the suppliers’ view. Research in social change. Vol. 12, iss. 3, p. 53-77.
  3. Čehovin Zajc, Jožica and Hafner, Ana (2020). Gender differences in employee health in Slovenia: the role of work intensity, organizational commitment and mobbing. Social science discussions. Vol. 36, no. 93, p. 87-107.
  4. Modic, Dolores, Hafner, Ana, Damij, Nadja and Čehovin Zajc, Luka (2019). Innovations in intellectual property rights management: their potential benefits and limitations. European journal of management and business economics. Vol. 28, no. 2, p. 189-203.
  5. Ivančič, Angela, Podmenik, Darka and Hafner, Ana (2014). Independent inventors, social capital, and knowledge transfer: the case of Slovenia. Innovation: the European journal of social science research. Vol. 27, no. 3, p. 238-253.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.

3. letnik

ePoslovanje

Elektronske oblike poslovanja so v dobi interneta vsakdanjost, zato predmet predstavi ključne koncepte e-poslovanja, zgodovinski razvoj, stanje, trende in perspektive za nadaljnji razvoj. Študentje spoznajo še poslovne modele v e-poslovanju, vrste in oblike e-poslovanja, opremo za podporo e-poslovanju, oskrbovalne verige za partnerje, e-upravo ter etični vidik in varnost e-poslovanja. Študentje preučijo tudi internetne plačilne sisteme in v praksi uporabijo osnovna orodja za vzpostavitev portalnega modela e-poslovanja. Svoje znanje predstavijo v seminarski nalogi in v poročilih z eksperimentalnih vaj. Povezava na učni načrt.