doc. dr. Boštjan Delak

E-mail: delak.bostjan@gmail.com
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 07830

Dr. Boštjan Delak je zaposlen kot revizor informacijskih sistemov na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je tudi vodja informacijske varnosti. Ima več kot 39 let delovnih izkušen od tega več kot 20 let z analizami informacijskih sistemov in več kot 15 let z revizijami informacijskih sistemov. Od leta 2004 je član ISACA, od 2008 član Slovenskega društva informatika, je aktiven v okviru odbora preizkušenih revizorjev na Slovenskem inštitutu za revizijo ter član vodstvene ekipe pri Mednarodnem inštitutu za upravljanje uporabljenega znanja. Njegovi raziskovalni interesi so: analize informacijskih sistemov, skrbni pregledi informacijskih sistemov in upravljanje znanja.

Dr. Boštjan Delak is employed as an auditor of information systems at the Court of Audit of the Republic of Slovenia, where he is also the head of information security. He has more than 39 years of work experience, of which more than 20 years with information systems analysis and more than 15 years with information systems audits. He has been a member of ISACA since 2004, a member of the Slovenian Informatics Association since 2008, an active member of the Board of Certified Auditors at the Slovenian Institute of Auditors and a member of the management team at the International Institute for Knowledge Management. His research interests are: information systems analysis, due diligence of information systems and knowledge management.

2. letnik

Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov

Pri predmetu Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov študentje spoznajo celoten postopek preizkušanja programske opreme (metrike merjenja, upravljanje in vrste preizkušanja, umestitev preizkušanja kot del razvojnega in vzdrževalnega procesa). Predmet predstavi tudi tehnike in orodja, ki so potrebna za izvajanje opravil preizkušanja, evalvacije in revizije. Študentje se preizkusijo v procesu revidiranja IS (revidiranje kompleksnih poslovnih procesov, programske opreme) in pri tem razvijejo sposobnosti sodelovanja z internim in zunanjim revizorjem IS. Svoje znanje utrdijo na laboratorijskih vajah in s pripravo seminarske naloge. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Management znanja

Upravljanje z znanjem je pomembno za uspešno delovanje podjetja, zato se študentje seznanijo z menedžmentom znanja ter z načini in orodji pridobivanja, hranjenja in razširjanja znanja. Predmet obravnava tako eksplicitno znanje (opisano v dokumentih in postopkih podjetja) kot tiho oz. tacitno znanje (nastane na bazi izkušenj posameznikov, ki ga po navadi hranijo v svojih glavah). Študente seznani s postopki pridobivanja in shranjevanja obeh vrst znanja, saj je za podjetje pomembno, da se z odhodom zaposlenih pridobljeno znanje ne izgubi. Študentje pridobljeno znanje predstavijo v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.