doc. dr. Boštjan Delak / Asst. Prof. Ph.D. Boštjan Delak

E-mail: bostjan.delak@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 07830

Dr. Boštjan Delak je od maja 2022 upokojen. Zadnjih pet let je bil zaposlen kot revizor informacijskih sistemov na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je bil tudi vodja informacijske varnosti. Ima več kot 40 let delovnih izkušen od tega več kot 22 let z analizami informacijskih sistemov in več kot 17 let z revizijami informacijskih sistemov. Od leta 2004 je član ISACA, od 2008 član Slovenskega društva informatika, je aktiven v okviru odbora preizkušenih revizorjev na Slovenskem inštitutu za revizijo ter član vodstvene ekipe pri Mednarodnem inštitutu za upravljanje uporabljenega znanja. Njegovi raziskovalni interesi so: analize informacijskih sistemov, skrbni pregledi informacijskih sistemov in upravljanje znanja.

Dr. Boštjan Delak is from May 2022 retired. Last five years he was employed as an auditor of information systems at the Court of Audit of the Republic of Slovenia, where he was also the head of information security. He has more than 40 years of work experience, of which more than 22 years with information systems analysis and more than 17 years with information systems audits. He has been a member of ISACA since 2004, a member of the Slovenian Informatics Association since 2008, an active member of the Board of Certified Auditors at the Slovenian Institute of Auditors and a member of the management team at the International Institute for Applied Knowledge Management. His research interests are: information systems analysis, due diligence of information systems and knowledge management.

2. letnik

Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov

Pri predmetu Preizkušanje, evalvacija in revidiranje informacijskih sistemov študentje spoznajo celoten postopek preizkušanja programske opreme (metrike merjenja, upravljanje in vrste preizkušanja, umestitev preizkušanja kot del razvojnega in vzdrževalnega procesa). Predmet predstavi tudi tehnike in orodja, ki so potrebna za izvajanje opravil preizkušanja, evalvacije in revizije. Študentje se preizkusijo v procesu revidiranja IS (revidiranje kompleksnih poslovnih procesov, programske opreme) in pri tem razvijejo sposobnosti sodelovanja z internim in zunanjim revizorjem IS. Svoje znanje utrdijo na laboratorijskih vajah in s pripravo seminarske naloge. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Osnove varovanja informacij

Varovanje informacij je zaščita informacij (v različnih oblikah zapisa, med drugim tudi v digitalni obliki) pred raznimi vrstami groženj. Študenti se seznanijo z varovanjem informacij, kaj je to informacija, kako jo varujemo, odgovornosti, ocenjevanje tveganj, načrtovanje sistema varovanja informacij, vpeljav, spremljava in izboljševanje. Študenti se seznanijo z metodami, standardi varovanja in njihovega nadzora. Študentje pridobljeno znanje predstavijo v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

Management znanja

Upravljanje z znanjem je pomembno za uspešno delovanje podjetja, zato se študentje seznanijo z menedžmentom znanja ter z načini in orodji pridobivanja, hranjenja in razširjanja znanja. Predmet obravnava tako eksplicitno znanje (opisano v dokumentih in postopkih podjetja) kot tiho oz. tacitno znanje (nastane na bazi izkušenj posameznikov, ki ga po navadi hranijo v svojih glavah). Študente seznani s postopki pridobivanja in shranjevanja obeh vrst znanja, saj je za podjetje pomembno, da se z odhodom zaposlenih pridobljeno znanje ne izgubi. Študentje pridobljeno znanje predstavijo v seminarski nalogi. Povezava na učni načrt.

2. letnik

Presoja in revidiranje kibernetske varnosti

Pri predmetu Presoja in revidiranje kibernetske varnosti se srečamo z različnimi pristopi, oceno tveganja, standardi, načrti presoje, izvedbo in poročanjem. Sposobnost identifikacije kibernetskih varnostnih tveganj ter izdelave predlogov za ukrepanje in zaščito na osnovi identificiranih tveganj je ključnega pomena. Uporaba različnih programskih rešitev za zagotavljanje, upravljanje, nadzorovanje in evalvacijo kibernetske varnosti omogoča načrtovanje, izvedbo in uspešen zaključek projektov testiranja, evalvacij. Poznavanje tehnik in orodij, potrebnih za izvajanje opravil testiranja, evalvacije in revizije omogoča uspešno sodelovanje z internim in zunanjim revizorjem informacijskih sistemov in kibernetskimi veščaki. Povezava na učni načrt.

Skip to content