doc. dr. Jože Kocjančič

E-mail: joze.kocjancic@outlook.com
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 34597

Jože Kocjančič je zaključil doktorski študij na Fakulteti za management Koper pri Univerzi na Primorskem, kjer je pridobil naziv doktor znanosti s področja ekonomije in bil izvoljen v naziv docenta in znanstvenega sodelavca za področje ekonomije. Njegovo raziskovalno delo temelji predvsem na proučevanju dinamike malih podjetij in sive ekonomije. Na omenjeno temo je objavil več prispevkov v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah ter na znanstvenih konferencah. Je predavatelj na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Na Fakulteti za informacijske študije je nosilec predmeta »Temelji ekonomije«.

Jože Kocjančič is an Assistant Professor of Economics and Business Science. He received his Ph.D. at the Faculty of Management, the University of Primorska, on the topic of the small business dynamic and informal economy. His research interests include project management and enterprise development, enterprise restructuring management, entrepreneurship, entry and exit of enterprises, and supply chain management in the industry. He has participated in numerous scientific conferences and published several professional and scientific articles in various scientific journals. He is a lecturer in undergraduate and postgraduate study programs.

1. letnik

Temelji ekonomije

Predmet Temelji ekonomije (Temelji delovanja gospodarstva*) popelje študente na področje ekonomije. Tako spoznajo mikroekonomijo s temeljnimi zakonitostmi trga, proizvodnje in stroškov ter ponudbe in povpraševanja. Nadalje sledi makroekonomija z denarno politiko, gospodarsko rastjo, inflacijo in stabilnostjo cen ter na koncu še mednarodno poslovanje oz. svetovno gospodarstvo. Študentje se s pomočjo osnovnih metod in postopkov ekonomskega raziskovanja in delovanja posvetijo tudi projektnemu delu ter pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Temelji ekonomije

Predmet Temelji ekonomije popelje študente na področje ekonomije kot vede. Pri tem spoznajo mikroekonomijo s temeljnimi zakonitostmi trga, proizvodnje in stroškov ter ponudbe in povpraševanja. Nadalje sledi makroekonomija z denarno politiko, gospodarsko rastjo, inflacijo in stabilnostjo cen ter na koncu še mednarodno poslovanje oz. svetovno gospodarstvo. Spoznajo tudi pojem gospodarska rast, vpliv države v gospodarstvu in makroekonomsko politiko. Študentje se s pomočjo osnovnih metod in postopkov ekonomskega raziskovanja in delovanja posvetijo tudi projektnemu delu ter pripravijo seminarsko nalogo. Povezava na učni načrt.

 
Skip to content