doc. dr. Panče Panov

E-mail: pance.panov@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru
Bibliografija: COBISS šifra 27759

Panče Panov je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju leta 2005 in s tem pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana je zaključil leta 2012 in s tem pridobil naziv doktorja znanosti.

Od leta 2005 je zaposlen kot raziskovalec na Odseku za tehnologije znanja Instituta Jožef Stefan v Ljubljani, od leta 2017 pa je dopolnilno zaposlen kot docent s področja računalništva in informatike na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Od leta 2013 je zunanji sodelavec Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, na kateri poučuje predmete s področja računalništva in informatike.

Med njegovimi glavnimi raziskovalnimi interesi so strojno učenje, podatkovno rudarjenje, ponovljiva znanost, predstavljanje znanja in aplikativnost ontologij v različnih domenah znanosti. Izsledke raziskovalnega dela objavlja v različnih revijah, zbornikih konferenc in v samostojnih poglavjih različnih monografij. Njegovo delo je dobro citirano v mednarodni znanstveni literaturi. Kot raziskovalec aktivno sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih (FP6 IQ, FP6 SUMO, FP7 MAESTRA, FP7 HBP, H2020 HBP, INTERREG SLO-IT TRAIN, H2020 AI4EU, H2020 FNS Cloud, H2020 TAILOR). Leta 2018 je okviru javnega razpisa ARRS za raziskovalne projekte pridobil financiranje triletnega temeljnega projekta z naslovom Izboljšanje ponovljivosti eksperimentov in večkratne uporabe raziskovalnih izsledkov pri analizi kompleksnih podatkov.

Prav tako deluje kot recenzent različnih znanstvenih revij in je aktiven član programskih odborov različnih konferenc in znanstvenih srečanj s področja umetne inteligence, podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja. Leta 2014 je bil sopredsednik programskega odbora mednarodne konference Discovery Science na Bledu, leta 2017 pa je bil sopredsednik odbora za delavnice in sponzorstva mednarodne konference ECML PKDD. Leta 2010 je bil sourednik knjige Inductive databases and constrained-based data mining, ki je izdala založba Springer, leta 2016 pa sourednik posebne izdaje revije Machine learning.

Panče Panov graduated from the Faculty of Electrical Engineering, SS Cyril and Methodius University in Skopje in 2005 and obtained the professional title of a university graduate in electrical engineering. In 2012, he received his doctorate at the Jožef Stefan International Postgraduate School in Ljubljana.

From 2005, he works a researcher at the Department of Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute in Ljubljana, and since 2017 he works as an assistant professor for the field of computer and information sciences at the Jožef Stefan International Postgraduate School in Ljubljana. Since 2013, he is an external collaborator at the Faculty of Information Sciences in Novo mesto teaching courses from the field of computer science.

His research interests are in the field of machine learning, data mining, repeatable science, knowledge representation, and applied ontology. He has published his research work in various journals, conference proceedings, and chapters in monograph publications. His work is well cited in the international scientific literature. As a researcher, he actively participates in the execution of many national and international projects (FP6 IQ, FP6 SUMO, FP7 MAESTRA, FP7 HBP, H2020 HBP, INTERREG SLO-IT TRAIN, H2020 AI4EU, H2020 FNS Cloud, H2020 TAILOR). In 2018, in the Slovenian Research Agency call for national projects, he obtained funding for a three-year basic project entitled `Improving the repeatability of experiments and multiple use of research results in the analysis of complex data”.

He works as a reviewer for various scientific journals and also serves as a member of program committees of various events in the field of artificial intelligence, data mining, and machine learning. In 2014, he was the program co-chair of the Discovery Science conference, which took place in Bled, Slovenia. In 2017, he was the workshop and tutorial co-chair as well as sponsorship co-chair of the ECML PKDD conference. In 2010, he was co-editor of the book on Inductive databases and constrained-based data mining, published by Springer, and in 2016, he was a co-editor of a special issue of the Machine learning journal.

1. letnik

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem. Povezava na učni načrt.

1. letnik

Računalniška omrežja

Predmet Računalniška omrežja študente seznani z osnovnimi gradniki in napravami, ki sestavljajo sodobna komunikacijska omrežja. Tako spoznajo princip gradnje odprtih sistemov in večplastnih protokolarnih skladov in se naučijo razmišljati o protokolih na temu primeren način. Prav tako spoznajo najpomembnejše standardne protokole vsake protokolarne plasti, njihov namen, uporabo in omejitve, razumejo zgradbo in delovanje interneta ter poznajo varnostna tveganja in različne načine obrambe pred napadi v sodobnih omrežjih (tu gre med drugim za protokole ; IP protokol v4 in v6, HTTP, DNS, SMTP, POP, IMAP, SMTP …). Na koncu so študenti sposobni zasnovati in postaviti preprosto računalniško lokalno in brezžično omrežje ter konfigurirati in spremljati osnovne parametre njegovega delovanja. Povezava na učni načrt.

Operacijski sistemi

Predmet študente seznani z osnovnimi zakonitostmi operacijskih sistemov, ki stojijo za vsakim računalniškim sistemom, in predstavi zgradbo ter delovanje računalnika (pomnilnik in shranjevanje podatkov, zaščita in varnost sistema). Študentje obravnavajo operacijski sistem GNU Linux, programski jezik C, OS X, Android in jih tudi primerjajo med sabo. Na vajah v praksi spoznajo konkretne protokole in orodja, o katerih se učijo na predavanjih. Pripravijo in predstavijo tudi projekt, kjer preučijo določeno vsebinsko področje ali rešijo konkreten problem. Povezava na učni načrt.

Skip to content