pred. Matjaž Praprotnik

E-mail: matjaz.praprotnik@fis.unm.si
Govorilne ure: po dogovoru

2. letnik

Uvod v kriptografijo in prostorsko geometrijo

Pri predmetu Uvod v kriptografijo in prostorsko geometrijo študentje spoznajo matematične temelje za opisovanje prostorskih informacij, ki so nujno potrebni za ravnanje s prostorskimi podatki in izdelavo spletnih ter mobilnih rešitev, ki temeljijo na prostorskih podatkih. To so npr. koordinatni sistemi, točke v prostoru, krivulje, ploskve in telesa v ravnini in prostoru. Prav tako študentje spoznajo matematične temelje kriptografije, ki so nujni za razumevanje koncepta računalniške kriptografske varnosti. Predmet predstavi ključne kriptografske tehnike in protokole (generiranje in izmenjava ključev, identifikacija, autentifikacija, izmenjava skrivnosti, kriptografska zaščita podatkovnih zbirk) in kriptografske algoritme (DES, RSA algoritem, podpisne sheme, zgoščevalne funkcije, identifikacijske sheme). Na vajah in z domačimi nalogami študentje utrdijo znanje, ki ga pridobijo na predavanjih. Povezava na učni načrt.

Izbirni predmeti

Aplikativna kriptografija

Študenti bodo pri predmetu Aplikativna kriptografija spoznali ključne algoritme in tehnike s področja kriptografije. Gre za algoritme z vidika teoretične varnosti kakor tudi z vidika praktičnega zagotavljanja varnosti s programskimi rešitvami, ki temeljijo na teh teoretičnih konceptih. Tako bodo spoznali asimetrično kriptografijo oz. kriptosisteme z javnimi ključi (digitalni podpisi, časovni žigi) ter druge kriptografske protokole (sheme za deljenje skrivnosti, sheme za identifikacijo oseb in naprav, grb/cifra po telefonu, mentalni poker). Povezava na učni načrt.

Skip to content